Verslag speciale zendingsdienst 18-09-05

01-01-1970

Zondag 17 september j.l. was er een speciale dienst, die werd verzorgd door twee predikanten Veldhuizen en Krüger.

Ds. Krüger preekte uit 2 Korintiërs 10: 1 – 6. De belangrijkste boodschap die werd meegegeven is te vinden is vers 5: `zodat wij…elk bedenksel als krIjgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus`.

Na de preek werd er door de kinderen van de kindernevendienst een kinderlied gezongen.

 

 

 

 

De twee andere predikanten Mbatha en Ntuli zongen een lied uit de eigen zangbundel, Gebed om God’szegen, met de melodie van God save the Queen. (zie foto)

Na voorzang werd dit door de gehele gemeente meegezongen.

Door dominee Krüger werd een powerpointpresentatie gehouden over het werk, de cultuur, verdriet en de blijdschap in het zendingsgebied.

De dienst werd afgesloten met het zingen van het Zoeloe/lied door ons eigen koor. We kunnen terugzien op een fantastische dienst.