Verslag van de bijzondere jeugd-dovendienst van 27 november

12-12-2005

Zondagmorgen 27 november, werd er een jeugddienst gehouden. Het was een heel bijzondere dienst, omdat het een gecombineerde dienst was met doven.

Het thema was: "Waar wacht jij op?"

Je kunt hier de flyer nog nalezen met alle gegevens.

Uiteraard verleende onze eigen praiseband "Witness" medewerking en werkte deze keer samen met het gebarenkoor "Open Handen" uit Papendrecht. Opmerkelijk was, dat het gebarenkoor en de praiseband nog nooit met elkaar hadden geoefend.
Het met elkaar zingen, zeggen (door de dove mensen) en gebaren ging perfect.

Toen we het eerste lied gingen zingen, vergaten veel gemeenteleden mee te zingen. Iedereen keek vol bewondering naar het uitbeelden van de woorden door het gebarenkoor.

Overzichtsfoto gemaakt door John Pouw

 De dienst werd geleid worden door Ds. L.A. de Graaf uit Heinkenszand, predikant speciaal voor doven in de regio Gorinchem-Dordrecht.

Na de dienst werd door de dirigente van het gebarenkoor, Nelly Faber, solo gezongen. Dit was een lied gebaseerd op de Geloofsbelijdenis en het werd uitgebeeld door 2 leden van het koor. (zie de foto’s 10 en 11) Om stil van te worden…………

Vervolgens was er een sing-out met de praiseband, gebarenkoor en uiteraard alle aanwezigen. Enkele opwekkingsliederen weren door het gebarenkoor op heel bijzondere wijze uitgebeeld, zoals "Het volk wordt uitgeleid". Enkele kinderen kwamen spontaan met het koor meedoen. (zie foto 13) Fantastisch om te zien.

We mogen God danken voor deze fijne dienst

Een overzicht van alle foto’s zien die gemaakt zijn door John Pouw? Klik hier!

De dienst is opgenomen op cassetteband en CD. Voor bestellingen moet u bij de koster Dik van Gent zijn. Kijk of klik bij Contact op deze website.