Groeten uit het zendinggebied. Nu met alle foto’s!

13-03-2006

De afgelopen weken waren wij voor nascholing en vakantie in Zuid Afrika.

Van vrijdag 27 januari tot en met donderdag 2 februari j.l. bezochten wij de zendingsechtparen. Zij hebben ons gevraagd u de hartelijke groeten over te brengen en hartelijk te danken voor de vele attenties en medeleven in welke vorm dan ook. Dit contact stellen zij bijzonder op prijs.

Met Rinze en Yt Keesenberg gaat het naar omstandigheden goed. Zij zijn zich bewust van de ernst van de situatie en gaan daar goed mee om. Samen hebben wij een prachtige tocht kunnen maken naar het zuiden van het werkgebied, het kostte Rinze duidelijk veel inspanning. Ondanks dat werd onderweg regelmatig stilgehouden om het stripboek Jezus Messias uit te delen aan voorbijgangers. Op de terugweg zagen wij diverse mensen onder een boom zitten uitrusten, al lezende in het boek!

 

 

 

Het gezin Krüger maakt het goed. Bijzonder was het Fritz mee te maken in het werk, de kerkdienst met avondmaal, contacten met de mensen en werkers. Hij is daar duidelijk op zijn plek.

Onderweg kwamen wij nog dominee Ntuli tegen, één van de predikanten die ons bezocht hebben afgelopen september. Hij vroeg ons speciaal de groeten over te brengen aan allen in Nederland.

Wij bevelen allen en het werk in uw voorbede aan, in het bijzonder Rinze en Yt Keesenberg.

Huib en Judith Speijer.

Hier alle foto’s van na de dienst van 12 februari.