Verslag van de zendingsavond van 29 maart j.l.

30-03-2006

Op woensdag 29 maart werd een zendingdavond gehouden in de ontmoetingsruimte. De opkomst was goed, want er waren ca. 65 aanwezigen, zowel jong als oud.

Judith Speijer hield twee presentaties over het zendingswerk met veel foto’s. Tevens werd er een oproep gedaan voor sponsoring van de opleiding van de predikanten. De jaarlijkse kosten zijn € 85,=

Aan het einde van de avond was er nog een feestelijkt tintje. Een niets vermoedende Cor Haag werd naar voren geroepen en er werd een opsomming gedaan van al zijn werkzaamheden in en voor de kerk. Met name zijn 50-jarig lid zijn van de zendingscommisie was de reden voor overhandingen van een enveloppe. Daarin zat een brief met de mededeling dat hij naar het zendingsveld mag gaan. Een verbazend gezicht vol ongeloof was het resultaat.

Binnenkort komt er een uitgebreid verslag met foto’s van deze avond. De beide presentaties kunt u hieronder downloaden. Het zijn bestanden met veel foto’s, dus het is verstandig deze alleen te downloaden als u een ADSL-verbinding heeft.

Presentatie voor de pauze                      Presentatie na de pauze