Verslag van de zendingsavond (met foto’s)

25-04-2007

Aansluitend aan het pannenkoeken eten was de zendingsavond.

Door Fritz Krüger werd een presentatie gehouden van het zendingsveld en de aidspoblematiek aldaar. Er werden ook enkele vragen gesteld, die door de evangelisten werden beantwoord.

Namens het bijbelclubje "de Bron" werd door Rebecca Heysteeg een aandenken overhandigd voor de kinderen in Zuid-Afrika. De kinderen van het clubje hadden op een groot vel papier een afdruk van de handen aangebracht. Dit omdat het thema "handen uit de mouwen" is.

Na de pauze werd door Jansje een korte toelichting gegeven over het project was zij daar uitvoert samen met Yt Keesenberg.

Voor de aanwezigen werden de jongeren naar voren gehaald die meegaan met de reis. Tevens werden enkele vrijwilligers bedankt voor de inzet van de acties.

De avond werd afgesloten met het zingen van een lied, dat begeleid werd door Fritz op de piano. We kunnen terug zien op een fantastische zendingsavond.

Klik hier voor de foto’s op de webgalary voor de zendingsavond.