Reactie van de voedselbank

07-12-2007

Zoals bekend hebben wij in onze kerk een blikkenactie gehouden voor de voedselbank. Er werden ruim 350 levensmiddelen ingezameld.

Van de voedselbank kwam, via Martine Schauwers, op de redactie van de website een email binnen. De inhoud hiervan willen we graag bekend maken. Hieronder de reactie:

"Ik wilde nog even kwijt dat ik het geweldig vind hoe jullie kerk zich ingezet heeft voor de actie van de voedselbank! Het is voor ons hartverwarmend om te zien, dat ons project door zoveel mensen gedragen wordt! De opbrengst, samen met die van de andere kerken, zal ons weer een groot deel van de winter doorhelpen, en daar zijn we iedereen enorm dankbaar voor!"