De nieuwe brandbeveiliging

21-01-2008

Afgelopen week is het bedrijf Kop Beveiligingen uit Leerdam, samen met de bouwcommissie, druk bezig geweest met de aanpassingen voor de brandbeveiliging.

Dit is een verplichting van de gemeente. De brand in Voldendam en vuurwerkramp in Enschede hebben geleid tot strengere eisen. Omdat wij een ouder kerkgebouw hebben zijn de kosten aanzienlijk, maar veiligheid is belangrijk.

De eerste aanpassingen zijn zichtbaar. Er moest veel bekalbeling getrokken worden vanaf de bovenzaal naar de andere kant van onze kerk. Er zijn ook nieuwe aanduidingen gekomen voor de vluchtroute. Hieronder de aanduiding in de ontmoetingsruimte.

Tevens is er een brandmeldsysteem. Hieronder een voorbeeld dat in de hal hangt.