Afscheid en welkom predikanten

20-05-2008

Verwelkomen van een nieuwe dominee betekent ook een afscheid van een (oude) dominee.

In de week van 14 april  zijn we begonnen met een programma hiervoor en  na overleg met Mw. Veldhuizen en het voorleggen van praktische problemen aan de kerkenraad zijn we uitgekomen op de volgende data:

  • Afscheiddienst zondag 29 juni
  • Het Heilig Avondmaal wordt dan verzet naar zondag 15 juni
  • Voorbereiding Heilig Avondmaal naar zondag 8 juni

Ds. Veldhuizen heeft te kennen gegeven dat hij zelf in deze dienst wil voorgaan. Dit wordt een dienst met officiële genodigden. Ook na afloop van de dienst is het koffiedrinken alleen voor genodigden. Afscheid met de gemeente is zaterdagavond  5 juli. Hierover wordt u nog ingelicht.

Commissieleden:
Alice Roth
Huib en Judith Speijer
Wim en Aafje Otten