Openluchtdienst in het Dak erg goed bezocht (update met foto’s)

29-06-2008

De openluchtdienst van zondag 22 juni, georganiseerd door o.a. onze kerk , is niet in de openlucht gehouden maar in het Dak. Door de weersvooruitzichten besloot de organisatie de dienst niet buiten te houden in verband met veiligheid van het publiek. Dat bleek een juiste keuze te zijn want aan het begin van de middag viel er een stevige regenbui.

De belangstelling was, ondanks het uitwijken naar het Dak, er zeker niet minder om. Op het Reilinghplein stonden mensen van de ordedienst om het publiek door te verwijzen naar het Dak. Dit stroomde dan ook vol en de ordedienst telde tijdens de dienst ruim 450 mensen. Helaas kon niet iedereen zitten.

Er werd een afwisselend programma afgewerkt ,waarbij samenzang, koorzang en meditatie centraal stonden. Ook voor de kinderen was er aandacht. Er werd “heerlijk” meegezongen, zo constateerden onze eigen praiseband Witness en gospelkoor Joy uit Asperen.

Cabaretier en evangelist Rob Favier hield twee korte meditaties over het thema “buiten-gewoon”. Er werd iemand uit de zaal gevraagd en Rob Favier ging zijn voeten wassen. Hiermee gaf hij aan dat, als je “buitengewoon” wilt zijn, je alle boosheid, verkeerd taalgebruik, wrok en geschreeuw moet laten varen en dat je goed voor elkaar moet zijn.

Na de dienst was er voor iedereen koffie, thee en limonade. Er konden stands van Alpha-Nederland en het Nederlands Bijbelgenootschap bezocht worden waar ook gebruik van werd gemaakt. Het was erg warm in de zaal en daarom werd door de ordedienst water uitgedeeld en er waren voldoende EHBO-ers aanwezig maar gelukkig is alles zonder incidenten verlopen. Een prachtige dienst en een fijne sfeer,kortom: buiten-gewoon! Dank aan Hem die dit alles mogelijk heeft gemaakt!

Tijdens de voorbereidingen en de dienst zijn er foto’s gemaakt.

Klik hier om de foto’s te bekijken van de voorbereidingen.

Klik hier om de foto’s te bekijken van de dienst.