Wonderful Khumalo als predikant bevestigd (zendingsbericht)

21-10-2008

Hierbij een indruk van de dienst die we vandaag hebben gehouden:

Weer een zichtbare vrucht van het zendingswerk

Vandaag zijn we bij elkaar om een locale predikant te bevestigen. De dienst moet om tien uur beginnen, maar dan is nog lang niet iedereen aanwezig. Om kwart voor elf beginnen we eindelijk, in een mooi versierde kerk te Mabhuqwini. Gasten voorin, op gedrapeerde stoelen; anderen op de ‘gewone’ kerkbanken. Het is goed vol. Zo’n 250 mensen hebben de moeite genomen om naar deze bijzondere dienst te komen. Ds. Baron preekt uit Marcus 5, Jezus werk in het land van de Gerasenen, zendingswerk, buiten de grenzen van Israël, de Heer is zijn kerk die dit werk na Pinksteren moet ‘overnemen’ , daarin zelf voorgegaan. Het lijkt of Jezus –ondanks de machtige daad die hij hier verricht (2000 demonen verdrijven door één machtswoord)- desondanks de nederlaag lijdt, want Hem wordt niet toegestaan verder in dit heidenland te werken. Maar Jezus werkt op een andere manier, niet door voortgezette wonderwerken, maar door de enkele exbezetene die hij als zijn bode achterlaat in dit heidenland. Hij stond de exbezetene niet toe met Hem mee te gaan! Dat is nogal wat. Een op zich goede wens (Jezus volgen) wordt hier ondergeschikt gemaakt aan Jezus’ bredere plan voor de uitbreiding van zijn Rijk: de exbezetene moet aan zijn familie gaan vertellen hoe goed de Heer voor hem geweest is. Jezus laat een bode met zijn Woord achter. De exbezetene is na Jezus’ afwijzing niet teleurgesteld naar huis gegaan, maar integendeel, hij vertelde in de gehele Decapolis (‘tien steden-gebied’) wat Jezus voor hem betekende. Als je zo je persoonlijke wensen aan die van de Heer onderworpen maakt kom je –ook als nieuwe dominee- niet teleurgesteld uit. Dan kun je zlfs meer doen dan waartoe de Heer je aanvankelijk riep.

Vervolgens werd Khumalo bevestigd. Aan de handoplegging namen deel de locale predikanten: Mbatha, Ntuli en Motloung, alsmede ds Fijan van Wapenveld, en de zendelingen Krüger en Baron.

 In het nederlands zongen afgevaardigden en gemeente hem psalm 134 toe. Daarna hield de kersverse ds. zijn intredepreek over de Farizeër en de tollenaar. Als predikant mag je de mensen Gods Woord onderwijzen, zo zei hij, wat dat betreft doe je hetzelfde werk als de Farizeërs van toen. Maar hoe doe je dat? Vanuit een hoogmoedige houding zoals de Farizeër die gelukkig niet was zoals de zondaren, of zoals de tollenaar die besefte: ik ben een zondaar, ik ben van de Heer afhankelijk, als Hij mij niet genadig is, dan ben ik niets.
Ds. Khumalo vroeg de gemeente ook uitdrukkelijk om hem niet te zien als uMfundisi die boven de gemeente staat, maar hem te aanvaarden als een dienaar die naast hen staat. Ik ben –ook als uMfundisi- een van jullie, en heb de genade van de Heer net zo hard nodig als jullie.

De nieuwe predikant werd toegesproken door vertegenwoordigers van de kerkenraad iSandlwana, NGZN, classis iTheku, Noord-Natal, mw. Dlamini (zij is de weduwe van onze jong overleden collega Dlamini die een enorme invloed op het geloofsleven van Khumalo heeft uitgeoefend). Ook de burgerlijke overheid was aanwezig in de persoon van inkosi Mchunu. Hij heette ds. Khumalo ook hartelijk welkom in zijn nieuwe hoedanigheid.
Toen was er gelegenheid geschenken aan te bieden. Namens de NGZN werd ds. Khumalo een avondmaalsstel overhandigd. Hij gaat het morgen gelijk uitproberen. Ds. Baron bood vervolgens een fles wijn en een witbrood aan (anders wordt het een wat theoretische oefening). Het werd bijna een sinterklaasavond, want de Khumalo’s mochten uit alle gemeenten geschenken ontvangen. Geld, dekens, glazen, iedereen wilde iets bijdragen tot de vreugde van deze dag.
Tenslotte waren er de gemeentekoren. Prachtig zoals onze zulubroeders en –zusters a capella meerstemmig weten te zingen. Hoewel ik al 18 jaar aan het zingen gewend ben, is het nog altijd alsof er een koor van engelen optreedt wanneer ze beginnen te zingen.
Om twee uur zat de dienst erop. Iedereen was hongerig. Een heerlijk diner was voor alle aanwezigen voorbereid, de traditionele rijst met kip en groenten. Vol-daan, vol-Daan en voldaan keerde ieder terug naar zijn eigen huis en zijn eigen hut.
 

Tjeerd Baron

 Hieronder nog enkele foto’s:


Ds Baron preekt


Toezingen van de zegenbede