Project geluid is afgerond

13-02-2009

Zoals iedereen gemerkt zal hebben is het project rondom het geluid in onze kerk afgerond. Er staat een compleet nieuwe installatie en ook enkele microfoons zijn vernieuwd. Het meest opvallende is de microfoon voor de predikant. Deze zogenaamd ear-hookmicrofoon wordt steeds vaker in kerken gebruikt omdat de microfoon bevestigd is achter het oor en het spreken direct opvangt. De verstaanbaarheid is daardoor veel beter.

Verder is de ringleiding geheel vernieuwd en ook de kwaliteit daarvan is stukken verbeterd en onze ringleiding is zelfs gecertificeerd en voldoet aan hoge kwaliteitseisen.

Er is nu ook aparte bedrading getrokken naar de ontmoetingsruimte. Als er een activiteit in de ontmoetingsruimte wordt gehouden, zoals een gemeentevergadering, zal deze ook via de kerktelefoon uitgezonden kunnen worden. Nu kunnen ook ’s morgens de mededelingen voor de kerktelefoonluisteraars uitgezonden. Daar zijn we sinds kort mee begonnen.

De afgelopen maanden is er door veel vrijwilligers heel veel werk verricht, zoals:

  • Leiding trekken van de ringleiding onder de gehele kerkvloer;
  • Bedrading trekken vanuit de hal naar de kerk, ontmoetingsruimte en onder de vloer van de kerk;
  • Voorbereidingen voor het plaatsen van de nieuwe apparatuur;
  • Verplaatsen van de microfoon voor het uitzenden van het zingen voor de kerktelefoon. Deze is verplaatst van het psalmbord naast de preekstoel naar bovenin de kerk. Daardoor is het geluid beter;
  • Aanleggen van internetbedrading voor kerktelefoon;
  • Verwijderen van veel bedrading onder de vloer. Er is ruim 150 meter bedrading weggehaald;
  • Aanbrengen van nieuwe aansluitpunten voor de microfoons;
  • Bedrading naar het orgel;
  • Aanbrengen van aansluiting voor internet


(Je moet geen claustrofobie hebben onder de vloer)

Dit is een deel van de werkzaamheden en daardoor hebben we duizenden euro’s kunnen besparen. Namens de commissie van beheer wordt iedereen bedankt die hieraan heeft meegewerkt.

In het orgel is een speciaal kastje aangebracht. Als het orgel begint te spelen wordt de microfoon van de predikant nu automatisch uitgeschakeld. Voor die tijd moest de koster de microfoon van de predikant iedere keer uit- en aanzetten om meezingen van de predikant te voorkomen via de kerktelefoon en geluidsinstallatie.

Er zijn enkele foto’s gemaakt van de werkzaamheden. Deze zijn allemaal te vinden in de fotogallery. Kijk daar of klik op de onderste foto om rechtstreeks naar de fotogallery te gaan.


(en ook geen hoogtevrees)