Berichten van de zending

21-04-2011

Er zijn weer twee berichten / nieuwsbrieven van de zending binnen gekomen.

Het betreft:

Beiden zijn ook toegeveogd op de pagina van de zending.

= = = = = = = = = = = = =

 

Verder nog een bericht van een conferentie:

 

Zendingsconferentie Zuid Afrika

Missionair Steunpunt NGK samen met alle zendingsorganisaties in Nederland (Kampen, NGZN, Wormer, Sizanani)

 

Zaterdag 14 mei 13.00 – 16.30

Christelijk Gereformeerde Kerk, Fonteinkerk, Bikkersweg 7, Bunschoten 

 

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben al ruim 50 jaar samenwerking met kerken in Zuid Afrika voor zendingswerk onder de Zulu’s. Dit gebeurt via verschillende zendingsorganisaties. Vanwege de aanwezigheid van enkele voorgangers van zusterkerken uit Zululand, Zuid Afrika, wordt er een conferentie georganiseerd. Ook zal er vanuit de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN) een bijdrage verzorgd worden.

 

Programma:

13.00 Opening

13.15 Ds Sipho Phungula over zendingsvisie en het werk in de praktijk

14.00 Ds Willem Molemaker over de relatie tussen de NGK en de Zulukerken en lessen die hieruit te trekken zijn

14.45 Ds Paul Sithole over partnerschap in zending

15.45 Deskundig forum in gesprek met de aanwezigen

16.30 Afsluiting

 

De lezingen van de Zulu predikanten zullen in het Nederlands vertaald worden.

 

Lunch (met vis) is vanaf 12.15 uur (indien u hieraan wilt deelnemen, kunt u een bijdrage geven ter plekke. De kosten per persoon bedragen € 15 voor de lunch).

 

Om te weten met hoeveel mensen we zullen zijn, wordt u verzocht zich voor 6 mei op te geven via zendingsconf2011@hotmail.com . Graag met naam, adres en wel/geen lunch.

 

Voor telefonische vragen kunt u terecht bij Caspar Waalewijn, bestuurslid Missionair Steunpunt, 0318 521 387


Verdere informatie over het Missionair Steunpunt is te vinden op onze website http://missionairsteunpunt.wordpress.com/