Afscheid familie Krüger-update!

09-07-2011

Het laatste weekend van augustus zal staan in het teken van het afscheid van de familie Krüger. De kerkenraad en zendingscommissie hebben samen een programma opgesteld.

Zodanig dat er voldoende ruimte en tijd zal zijn om de familie te ontmoeten en afscheid te nemen.

Hieronder het programma zoals dat is voorgesteld, we zien uit naar
een goede tijd met elkaar:

 • 26 augustus,   vrijdagavond
  gemeente avond, vanaf 19.30uur koffie, aanvang 19.45uur, met een officieel gedeelte en daarna volop ruimte voor ontmoeting en afscheid nemen.
 • 27 augustus,   zaterdagmiddag
  afscheid van kerkenraad, zendingscommissie en bestuur NGZN
 • 28 augustus,   10.00 uur
  een dienst voor de gemeente, met na afloop het gebruikelijke koffiedrinken,  ongedwongen, geen officieel afscheid, daarvoor is de vrijdagavond!
 • 28 augustus 16.30 uur
  een speciale dienst voor genodigden en gemeente, met na afloop koffie en broodjes voor de genodigden, en gelegenheid voor ontmoeting.

Cadeau

Bij een vertrek hoort een Cadeau.

Wij van de zendingscommissie hebben ervaren dat velen in de gemeente de familie Krüger een warm hart toedraagt. Daarom zou het fijn zijn wanneer wij onze zendingsfamilie een echt Hollands vervoermiddel cadeau zouden kunnen doen.

In overleg is besloten hen te helpen bij de aanschaf van nieuwe fietsen voor het gezin. Wanneer u wilt bijdragen aan dit cadeau dan kunt u een gift overmaken op:

 • girorekening 2078657
 • t.n.v. Zending. Ned. Geref. Kerk Leerdam
 • onder vermelding van “cadeau afscheid Fritz en Jansie Krüger”

Ook kunt u uw gift in een gesloten envelop, in de bus in de hal van de kerk doen. Vermeld er dan wel “cadeau afscheid Fritz en Jansie Krüger” op.

Op 21 augustus zal er na afloop van de dienst een deurcollecte worden houden.

Graag willen wij na afloop van de morgendienst van 28 augustus,  Fritz en Jansie en de meisjes dit cadeau aanbieden