1e middagdienst – heel bijzonder!

26-09-2011

Afgelopen zondag hebben we de eerste middagdienst gehouden. Vanaf half 2 waren er al vrijwilligers bezig met de voorbereidingen. Ondanks dat het de eerste keer was verliep alles vlekkeloos

Stoelen klaar zetten – muziekgroep oefenen – techniek klaar maken – tafels achterin de ruimte voor de kinderen. Om 15.00 uur werd er een gezamenlijk gebed gedaan door de organisatie om Hem te vragen om deze dienst te laten zijn tot Zijn eer.

De mensen – zowel jong als ouderen – kwamen binnen en al snel bleek dat de tafels achterin voor de kinderen weg moesten. Er was te weinig ruimte. Op een gegeven moment waren de stoelen op en enkele mensen zochten hun plaats achterin op de tafel.
 
Tafels weg en stoelen bijzetten                                            Geen stoel – dan op de tafel

De dienst werd door Hendrine Horden ingeleid en er werd gestart met een kort filmpje. Na de ochtenddienst was er aan een aantal mensen van onze kerk gevraagd: “Wat is vriendschap” en “Heb je echte vrienden?” Dit was opgenomen op film. Dit was de rode draad voor de gehele dienst.

De muzikale begeleiding werd verzorgd door een samengesteld muziekgroepje met gitaar – bloklfluit – bongo – key-board. De kinderen zijn naar de nevendienst gegaan. Eingelijk zouden ze achterin de ruimte blijven, maar door de grote opkomst en het grote aantal kinderen, zijn deze naar boven gegaan.
 
De muziekgroep                                                                    Een blik op de kindernevendienst

De preek werd verzorgd door Joop van ‘t Hof. Aan de aanwezigen werd gevraagd om gebedspunten en deze werden meegenomen in het gebed.

Na de dienst was er koffie, thee en fris. Veel mensen maakten daar gebruik van. Fijn om te zien dat er dan gebondenheid is en vriendschap kan groeien.

We mogen dankbaar zijn voor een fijne en goede dienst. Er waren ook meerdere mensen van andere kerken die dit op deze manier wilden beleven. Op de fotopagina staan meer foto’s.