Zendingsnieuws NGZN nr 50

25-11-2011

Sparen voor Zulu-kinderbijbels

Vorig jaar is een Zulu-kinderbijbel op de markt gekomen. Een mooi middel om de kinderen in en buiten de kerk vertrouwd te maken met de bijbel. Deze kinderbijbel kan goed worden gebruikt bij het zondagschoolwerk. De afgelopen jaren is ds. Tjeerd Baron bezig geweest met het trainen en begeleiden van zondagschoolwerkers.

Het plan is om aan elke preekplaats 20 kinderbijbels gratis ter beschikking te stellen. Kosten zijn dan €110 per preekplaats. Daarnaast zullen kinderbijbels worden verkocht. Op deze manier komt op elke plaats de kinderbijbel en kan deze gebruikt worden bij het zondagschoolonderwijs en op andere manieren.

Hoe gaan we het aanpakken aan onze Nederlandse kant? We willen graag zo veel mogelijk lidkerken betrekken bij dit project. Op onze website www.ngzn.org komt onder ‘projecten’ een lijst te staan met daarop alle preekplaatsen. Een lidkerk kan zich aanmelden voor een preekplaats in Nqutu. Wanneer alle lidkerken de gelegenheid hebben gehad om zich in te schrijven, zou het kunnen zijn dat er toch nog een preekplaats is die niet is voorzien. Dan kan een lidkerk zich ook inschrijven voor een tweede preekplaats. Zo willen we ook stimuleren dat kleinere gemeenten volop deel kunnen nemen aan deze actie.

Hartelijke groet,  ds. Willem Molemaker, ambtelijk secretaris
NGZN

Naschrift Zendings Commissie: een goed initiatief , eventueel kan met een groep gespaard worden? Wie pakt dit op? Het zou mooi zijn als er voor meerdere preekplaatsen gespaard wordt. Als u met uw kring of groep mee wilt werken dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Zendingscommissie, Jan Bel, jan.adrie@tiscali.nl. De zendingscommissie geeft het dan door aan de NGZN.