Nieuws vanuit het zendingsgebied

17-12-2011

Een brief van ds. Patrick Motloung. Voor het eerst een brief van één van de Zuid Afrikaanse
predikanten! Het is de bedoeling dat de werkers zelf nieuwsbrieven schrijven
over het wel en wee in het werk.

 JEUGD

De jeugd van de Gereformeerde Kerken in Nqutu heeft op 16 december 2011 een
opwekkings-samenkomst georganiseerd voor de jeugd. Deze opwekkingssamenkomst
wordt door de jeugd zelf voorbereid, want zij zien de problemen die er in ons
gebied zijn. Regelmatig wordt de jeugd slachtoffer van drugs, alcohol en
seksueel misbruik.

Zelfs wanneer de jongeren een scherp verstand hebben kunnen dingen
plotseling veranderen, wanneer zij hun middelbare schoolopleiding afsluiten,
wanneer er geen werk is, wanneer er geen geld is voor verdere studie. Dan
hebben ze niets te doen en kunnen ze betrokken raken bij drugsgebruik.

De opwekkingsbijeenkomst is bedoeld om te strijden tegen deze situatie. De
jeugd zal gemotiveerd worden. Er zullen gebeden zijn voor de jongelui die hun
eindexamen doen. Er zullen woorden van wijsheid zijn van en voor jongeren die
verder gegaan zijn met hun studie. Want zij kunnen ook problemen krijgen op de
universiteit, dan stranden zij en valt hun wereld uiteen. We zullen met name
aandacht geven aan deze gebeden. Het thema van deze dag is ‘Het moment van
kracht en vertrouwen’.  Nu is het de tijd
voor de jeugd om God te zoeken. Nu is het tijd om hulp van boven te zoeken. God
laat ons niet in de steek.

Met de Kerstdagen zal er een speciale bijeenkomst zijn voor de Zondagschool.
Het zal de eerste keer zijn dat we Kerst op deze wijze vieren. Meestal vieren
de mensen Kerst thuis. De reden hiervoor is dat tijdens deze periode de hele
familie thuis is. De mannen die in de grote stad werken komen naar huis om
Kerst te vieren met hun hele familie. Hierdoor zijn de mensen niet
geïnteresseerd in de kerk, want er is thuis heerlijk voedsel en veel andere
mooie dingen. Het is de eerste keer dat de Gereformeerde kerken in Nqutu ‘Kerst
voor Kinderen’ introduceren.

We vragen gebed voor:

De mensen in Nqutu zijn opgegroeid met geloof in voorouders. De verering
van de voorouders is zeer belangrijk, met name voor de mannen. Vrouwen en
kinderen volgen, zonder vragen te stellen. De voorouderverering is een sterke
religie onder de zwarte bevolking. Het lijkt er op dat vandaag de dag dit
verandert omdat we een krachtige boodschap geven over het gevaar van
voorouderverering. We onderwijzen de jeugd, zodat zij weten dat ze niet de God
van de bijbel én de voorouders kunnen eren. Het is verbazingwekkend om de
gevolgen hier van te zien. Hoewel anderen nog steeds geloven in de voorouders
zien we bij de jeugd dat zij zich er niet meer mee bezig willen houden, omdat
ze meer en meer van het Woord van God begrijpen. Dit brengt wel problemen in de
gezinnen met zich mee. Maar we weten (zie ook Matteüs 10:34) dat Jezus wilde
dat zijn volgelingen Hem boven alles zouden liefhebben. We moeten daarom ook
God liefhebben met heel ons hart, ziel, geest en lichaam.

Ds. P.B. Motloung