Nieuwe website Leerdam Praise

06-05-2012

Leerdam Praise heeft een geheel vernieuwde website.

Leerdam Praise is de organisatie die de jaarlijkse openluchtdienst organiseert en de praiseavond. Vanuit onze kerk zitten ook enkele mensen in de organisatie. Tevens helpen meerdere vrijwilligers vanuit onze kerk die dag om alles goed te laten verlopen.

We zijn dankbaar dat we met zoveel vrijwilligers, in de open lucht, Zijn naam GROOT mogen maken.

De website was nodig aan vernieuwing toe en het resultaat mag er wezen. Daarnaast is Leerdam Praise ook actief met andere sociale media. Er is een eigen facebook-account en er wordt gebruik gemaakt van Twitter. Kijk voor alle recente informatie, maar ook van alle voorgaande jaren op www.leerdampraise.nl