Verslag Sizanani-dag van 29 september

06-10-2012

Nieuws van de zendingscommissie

Sizanani-dag zaterdag 29 september te Bunschoten/Spakenburg

Afgelopen zaterdag heb ik samen met Anneke van Gent en Gerry Hoogenhuijzen de Sizanani-dag (morgen) in Bunschoten bezocht. Bijzonder om mee te maken, omdat:

  • de aandacht nu eens niet gericht was op het directe zendingswerk, het Woord, maar op de sociale tak van het zendingswerk, de Daad.
  • er een grote opkomst was vanuit de lidkerken en donateurs van Sizanani.
  • we kennis konden maken met twee zusters uit het zendingsgebied, die opgeleid zijn om leiding te geven aan het werk, zodat zij in de toekomst het werk over kunnen nemen.
  • Jansie Krüger vertelde over de steun aan studenten uit het district.
  • allerlei materialen werden getoond die gebruikt worden bij het alfabetiserings-onderwijs, en bij de thuiszorg aan aids-patiënten.
  • dominee Baron ons kaarten liet zien waarop de basisprincipes van de Bijbel worden getoond, om zo zij die niet kunnen lezen vertrouwd te maken met het heilsplan van God.
  • er naast de gebruikelijke Bunschoter lunch ook een speciale pan met bonensla was, een gerecht dat altijd wordt gegeten bij vergaderingen van SiSA.

Al met al een geslaagde informatieve dag.

Marga Baron stelde de twee zusters aan ons voor door middel van een interview. Zij vroeg wat hen had doen besluiten zich in te zetten voor het werk van SiSA? MaNgobese vertelde dat zij getroffen was door het zien van oudere gemeenteleden die hun liedboek op de kop hielden. Deze mensen schaamden zich om toe te geven dat ze niet konden lezen, maar verraadden zich door de wijze waarop zij het boek vasthielden. MaZwane wilde hen graag helpen. Marga vroeg ook wie hun voorbeeld was? Voor MaZwane was dat Jezus, Hij was met bewogen met de mensen die hulp nodig hadden, zo was en is zij dat ook. MaNgobese vertelde dat voor haar het grote voorbeeld was president Mandela, die na jaren van gevangenschap geen haat koesterde tegen zijn onderdrukker. Maar juist verzoeningsgezind was, en met de blanken samenwerkte om de natie vooruit te helpen.

De beide dames MaZwane en MaNgobese waren te zien in de presentatie die tijdens de zendingsavond in mei jl. werd vertoond. Deze presentatie is in Leerdam gebleven, we kunnen het zeker nog eens bekijken om zo het werk van Sizanani onder uw aandacht te brengen.

Met vriendelijke groet, namens de zendingscommissie,

Judith Speijer