Gelegenheidskoor 23 december

24-12-2012

Op zondag 23 december werd medewerking verleend door een gelegenheidskoor tijdens de dienst. De kerk was en is nog steeds prachtig aangepast aan Kerst.

Ruim 25 mensen namen hieraan deel. We kunnen terugkijken op een prachtige dienst. Er zijn veel vragen gekomen bij de redactie om het koor nog eens te kunnen zien en horen. Tijdens de dienst was het geluid namelijk niet goed via internet en kerktelefoon. Terugluisteren via de kerkomroep heeft ook geen zin. Er was vergeten de microfoon aan te zetten die het geluid weergeeft tijdens het zingen, orgelspel e.d. De dominee en preek is wel te horen.

Vanaf de voorste rij is een opname gemaakt. Deze hebben wij beschikbaar gesteld op Youtube. Het zijn twee liederen, namelijk:

Litanie

“And His name shall be called wonderful”

Veel kijk en luisterplezier.