Nieuws van de zendingscommissie

15-05-2013

De zending staat behoorlijk in de schijnwerpers op dit moment in onze kerk, door de deelname van zes gemeenteleden aan de Masakhane-4 reizen in de zomer. Zelf zijn ze behoorlijk actief om hun reis onder uw aandacht te brengen en dat is ook nodig. De kosten voor de deelnemers bedragen per persoon € 1500,-, en dat is voor de vliegticket en het verblijf. De kosten voor de bouwprojecten komen uit andere potjes of moeten via sponsoring bij elkaar gebracht worden.

Als zendingscommissie zijn we verheugd  dat vanuit onze gemeente zoveel mensen meegaan. Het onderstreept de lange relatie die wij als kerk van Leerdam hebben met het zendingsgebied in het Nqutu-district in KwaZulu Natal, Zuid Afrika. We willen daarom de sponsoracties bij u aanbevelen, de deelnemers hebben het nodig dat zij zich gesteund weten door de eigen gemeente. Het is niet zomaar een vakantiereis, zij zetten zich in voor de kerken daar en zullen zeker ook veel leren van dit bezoek. Naast de bouwactiviteiten zijn er allerlei contacten met broeders en zusters en zal er aandacht zijn voor het werk van St. Sizanani. Elders in het kerkblad vindt u een artikel van de deelnemers zelf.

Helpt u hen helpen? Help hen helpen!

 Foto’s zending

De afgelopen tijd hebt u bij verschillende gelegenheden collages gezien met foto’s van de zending. Deze foto’s zijn genomen tijdens de delegatiereis in februari. Bij de foto’s staat uitleg en er hangt ook een kaart van het Nqutu-district bij met een klein kaartje van Zuid Afrika, zodat u kunt zien waar het Nqutu-district ligt in Zuid Afrika. Het is de bedoeling dat deze foto’s een plaatsje krijgen in de Ontmoetingsruimte en daar voorlopig blijven hangen. Neem de moeite om ze te bekijken, zo gaat het werk meer spreken. Ook gaan we proberen tijdens de collecten voor de zending foto’s te laten zien via de beamer.

 

Met vriendelijke groet,

Judith Speijer