Bij het heengaan van broeder Richard Ngoza

19-06-2013

Bij het heengaan van broeder Richard Ngoza

evangelist van de gemeente van iSandlwana

 

Zaterdagmorgen 15 juni ontvingen wij van ds. Tjeerd Baron het ontstellende bericht dat onze broeder Richard Ngoza is overleden, thuisgehaald door zijn Heer en Heiland.

Een paar weken geleden was al voorbede gevraagd voor zijn gezondheid, toen al was duidelijk dat hij ernstig ziek was, maar hoe ernstig bleek eerst donderdag 13 juni. Uit een scan was duidelijk geworden dat zijn lichaam zeer ernstig was aangetast door kanker. De artsen konden niets meer voor hem doen. Hij is thuis bij zijn familie in Howick – nabij Pietermaritzburg – overleden.

Richard Ngoza kwam via ds. Arie Reitsema in 1991 vanuit het zendingsterrein van Kampen naar iSandlwana. Hij was opgegroeid in het Richmond gebied, het Kamper zendingsterrein, in een gelovig gezin. Door de politieke onlusten begin jaren 90 van de vorige eeuw, stammentwisten, moest hij vluchten uit het gebied. Via ds. Arie Reitsema kwam hij in contact met ds. Tjeerd Baron en werd hij opgenomen in de gemeenschap van het Nqutu-zendingsgebied. Hij werd aangesteld als lerend ouderling ofwel evangelist, en werkte nauw samen met ds. Tjeerd Baron in de gemeente van iSandlwana.

Richard was getrouwd met Sylvia MaNtshele, samen waren zij bijzonder trouwe en toegewijde leden van de kerk van iSandlwana. Grote steunpilaren voor allen om hen heen, zowel in gemeentelijk werk als via SiSA (Sizanani Zuid Afrika)in opbouwwerkzaamheden in de gemeenschap. Hun kinderen zijn Thembeka (15), Nokwana (13) en NDumiso (6).

Zijn gezin, zijn gemeente en veel anderen verliezen in hem een geliefde en zeer toegewijde vader, herder, broeder en vriend.

Vorig jaar hebben veel mensen in Nederland hem mogen ontmoeten toen hij samen met Petros Tsotetsi een paar weken in Nederland was voor een bezoek aan de kerken. Samen logeerden zij bij ons een aantal dagen, en waren zij in onze kerk voor een zendingsavond en een vergadering van de pastorale wijkteams. De broeders vonden het bijzonder deze vergadering bij te wonen, zo leerden zij een onderdeel van het gemeentewerk kennen. Een speciale herinnering bewaar ik aan die bewuste vergadering. Tijdens de vergadering werden moeiten besproken die speelden in de gemeente. Na afloop liep Richard naar onze predikant  en bemoedigde hem door te zeggen: “Broeder, maak je maar niet druk, bij ons spelen precies dezelfde zorgen en problemen.” Dit tekende zijn houding binnen het kerkelijke werk. Ik heb veel vergaderingen mogen bijwonen waarbij hij aanwezig was. Wanneer hij iets wilde zeggen tijdens een vergadering zocht hij zorgvuldig naar de juiste woorden, begon al haperend zijn betoog en werd steeds vuriger. Kijkend met zijn donkere ogen over zijn bril, bevlogen en met een geestelijke diepgang waar iedereen van kon leren.

In februari heb ik hem nog ontmoet, tijdens de vergaderingen en tijdens een dienst op zondag in een kleine preekplek in het zuiden. Foto’s daarvan hangen in de kerk. Hij preekte over de twaalf wijze en de twaalf dwaze maagden. Een levendige preek in het Zulu, omdat we de tekst kenden konden we er ons veel bij voorstellen.

Die zondag ontmoetten wij ook zijn gezin, ook daarvan hangen foto’s in de kerk. Sylvia zijn vrouw, een steunpilaar in de kerk en in het werk van Sizanani Zuid Afrika. Thembeka, de oudste dochter die duidelijk aanwezig was als voorzanger van de liederen, en de andere kinderen  Nokwana en NDumiso. Het echtpaar Ngoza onderscheidde zich duidelijk van de heidense omgeving waarin zij leefden. Door bijvoorbeeld bij geboorte van de kinderen niet de traditionele rituelen uit te voeren maar duidelijk een getuigenis als christenen te laten zien.

Zaterdag 22 juni zal de begrafenis plaats vinden in Howick, in het zuiden van Kwa Zulu Natal, de plaats waar Richard vandaan komt. De NGZN stelt de gemeenteleden van iSandlwana in de gelegenheid de begrafenis bij te wonen door het mogelijk te maken met busjes naar het zuiden af te reizen, een reis van zeker vier uur. Ds. Wonderful Khumalo zal de dienst leiden.

Het heengaan van evangelist Richard Ngoza is een groot verlies voor de gemeente van iSandlwana. De kerkenraad bestond tot nu uit ds. Wonderful Khumalo, evangelist N.J. Hlatshwayo en evangelist Richard Ngoza. Evangelist Hlatshwayo gaat per 1 juli met pensioen, hij zal opgevolgd worden door evangelist Thokozani Ndlovu. Een kleine en kwetsbare kerkenraad die het werk moet doen in een groot gebied dat moeilijk toegankelijk is.

Onze voorbede gaat uit naar de familie van evangelist Richard Ngoza en zijn gemeenteleden en collega’s, en ds.Tjeerd Baron die een geliefde collega en vriend verliest.

Mocht u zijn vrouw en kinderen een blijk van medeleven willen sturen dan is dit het adres:

Per post:         PO Box 2414, 3100 Vryheid  Zuid Afrika (geeft u duidelijk aan dat het bestemd is voor de family Ngoza)

Per e-mail: via Patrick Motloung met uitdrukkelijke vermelding for Ngoza family

patrick.motloung1@gmail.com

Judith Speijer