Een mooie belijdenisdienst

01-07-2013

Afgelopen zondagmorgen 30 juni, werd er voor de tweede keer in het seizoen een belijdenisdienst gehouden.

Heel bijzonder dat dit weer mocht gebeuren. Vijf jongeren deden belijdenis van het geloof en in de preek van Joop van ‘t Hof stond de tekst van Psalm 4 centraal.

Rik Ploeg gaf persoonlijk aan waarom hij belijdenis deed en hoe hij dit zelf beleefde en er naartoe geleefd heeft. De muzikale begeleiding werd gedaan door orgel en een muziekgroep, deels gevormd vanuit de praiseband Witness.

We mogen terug kijken op een bijzondere dienst

De dienst is terug te luisteren via de website van kerkomroep.

Hieronder een foto van de nieuwe belijdende leden. Meer foto’s staan op de fotopagina.