Info landelijke vergadering 1 maart

04-03-2014

De zitting van de Landelijke Vergadering op 1 maart kwam vooral in het nieuws door het ‘aanzoek’ van de Nederlands Gereformeerde Kerken aan de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Op tafel lag een voorstel van de regio Amsterdam-Alkmaar om uit te spreken dat we ons als NGK en GKv per 31 oktober 2016 in een ‘staat van hereniging’ bevinden. Op die dag is het precies 50 jaar geleden dat de ‘Open Brief’ verscheen; rondom dit document escaleerde het conflict dat leidde tot de droeve breuk die onze kerkgenootschappen gescheiden houdt. De meerderheid van de LV stemde hiermee in, waaronder wij als afgevaardigden van onze regio, omdat we dit opvatten als een stimulans voor het proces van toenadering. Kerken die nog geen contact hebben met de GKv hoeven zich hierdoor niet onder druk gezet te voelen, omdat de formulering genoeg ruimte laat. Toch is het een signaal, een markeringspunt, dat laat zien dat het proces in de richting van verdergaande eenwording wat ons betreft onomkeerbaar is. We zijn benieuwd hoe de vrijgemaakte synode, die dit jaar in Ede bijeenkomt, erop zal reageren.

De contacten met de CGK verlopen wat stroever, omdat de laatste CG synode juist een terugtrekkende beweging had gemaakt. Toch is er wel de ruimte gegeven om op plaatselijk vlak stappen te zetten. Bovendien zijn er al decennialang stappen vooruit en stappen achteruit gezet, maar is er per saldo sprake van een doorgaande toenadering.

Het middagprogramma stond in het teken van drie onderwerpen die de opleiding van predikanten raken. Preekbevoegdheid voor niet-predikanten, een te vormen landelijke commissie die kerkelijke onderzoeken moet gaan voorbereiden, en het prio-schap. Dit laatste houdt in dat predikanten voortaan eerst twee jaar (part-time) als ‘predikant in opleiding’ aan de slag gaan voordat ze als predikant bevestigd worden. Over alle drie de voorstellen wordt op een latere zitting een besluit genomen.

Namens de regio, Judith Speijer-Brouwer, Jan Bouw, Gerbrand Vel Tromp, Geert van Dijk