NGZN-nieuws nr. 67

07-04-2014

Header_NGZNDag allemaal,
Het is alweer even geleden dat u een NGZN-nieuws van ons hebt ontvangen. Dat betekent niet dat het bestuur stil zit, integendeel.  In Zuid-Afrika wordt hard gewerkt aan de overdracht van de financiën naar de kerkenraden van de vier verschillende gemeenten.

Ds. Tjeerd Baron is daar volop bij betrokken met hulp, goede raad en toerusting. Van een afstand geeft de penningmeester van de NGZN, Hans Stam hulp waarnodig en is in overleg met ds. Tjeerd Baron, Elsabe Engelbrecht van Burgers Rekenmeesters en met Jimmy Khanye de administrateur van de MC. Met grote inzet wordt gewerkt om de budgetten voor 2014 rond te krijgen. Ook moeten de Jaarstukken van 2013 uitgewerkt worden en daarvoor is informatie uit Zuid-Afrika nodig, de administratie van het afgelopen jaar. Al met al een hele exercitie, een technisch verhaal, niet altijd interessant om over te schrijven.

3 x trouwen in de kerk
Gelukkig hebt u in maart wel een Nqutu-nieuws gekregen van ds. Tjeerd Baron. Een prachtig getuigenis over de drie opeenvolgende kerkelijke huwelijken van Sbu Nkosi met één en dezelfde vrouw. Het is werkelijk een mooi verhaal, als delegatie hebben wij hem en zijn vrouw en zoontje mogen ontmoeten in februari 2013. We waren toen al onder de indruk van zijn visie voor de gemeenschap om hen het evangelie van hoop te vertellen. Het is fijn als zo’n broeder ingezet kan worden voor het werk in de gemeente.

Vernieuwde website in de lucht     www.ngzn.org
Ja, u leest het goed, de vernieuwde website is in de lucht! Met de hulp van verschillende mensen uit de kerken van Nieuwegein en Arnhem is de website nu mobiel. Tijdens de ledenvergadering van 24 mei zal de website officieel gepresenteerd worden. Daarvoor is nodig dat u nu al de website bekijkt en uw commentaar kunt geven. We zijn benieuwd!

Bezoek ds. Tjeerd Baron en de broeders Motloung en Khumalo.
Op donderdag 8 mei hopen Tjeerd en Marga Baron en de broeders Patrick Motloung en Aleck Khumalo aan te komen in Nederland. Vanaf zondag 11 mei bezoeken zij de lidkerken. Er zijn afspraken gemaakt met de lidkerken voor bezoeken op zondag en door de week. Het programma is zo goed als klaar. In het volgende NGZN-nieuws hopen wij u het programma te kunnen presenteren, zodat u eventueel diensten kunt bijwonen als zij niet bij u in de kerk komen. Natuurlijk zullen alle vier aanwezig zijn tijdens de ledenvergadering van 24 mei. De broeders hopen maandag 26 mei weer naar huis af te reizen, het echtpaar Baron blijft nog een week en heeft voor die week ook afspraken staan.

Ledenvergadering 24 mei
Op zaterdag 24 mei as. hopen we weer bij elkaar te komen in de Westerkerk te Bunschoten. 15 april is er een bestuurvergadering waarin de agenda wordt opgesteld. In de week voor Pasen hopen wij u de stukken toe te sturen. Of de Jaarstukken dan al klaar zijn is nog de vraag? In ieder geval laten wij u dan weten wanneer die verstuurd worden.

Gebeds- en dankpunten:
–          Het werk van de penningmeesters van de vier kerkenraden in het Nqutu-district.
–          wijsheid voor de begeleiders van de kerkenraden, ds. Tjeerd Baron, Hans Stam en Jimmy Khanye.
–          Sbu Nkosi en allen die werkzaam zijn in de gemeenten. Gebed voor wijsheid en bescherming. Dank voor de broeders en zusters die hun gaven willen geven in dienst van de kerk en bovenal van de Heer van de kerk.
–          de reis van het echtpaar Baron en de broeders, veiligheid bij het reizen en goede ontmoetingen in Nederland.

Hartelijke groet,   bestuur NGZN

Ledenvergadering           24 mei en 15 november 2014
NGZN   Wederiklaan 33   4143CV Leerdam  tel. 0345-599843   secretaris@ngzn.org

 Alle nieuwsbrieven vindt u in de rubriek ZENDINGSWERK – NIEUWSBRIEVEN.