NGZN-nieuws nr. 72 maart 2015

06-03-2015

Nieuwsbrief NGZN. Alle brieven staan ook in de rubriek ZENDING.

Dag allemaal,

Van 5 tot en met 19 februari was een delegatie uit het NGZN bestuur op bezoek in het zendingsgebied. De delegatie kijkt terug op een gezegend bezoek en goed overleg met de Gereformeerde kerken in het Nqutu-district. Ook is er dankbaarheid voor de veilige terugkeer in Nederland, reizen door Zuid-Afrika is niet altijd zonder gevaar.

Doel  van de delegatiereis was o.a.:

 1. Contact met de MC (Masibambisane Committee) over de uitvoering van het opgestelde Beleidsplan 2013 – 2018 en de Partnership Agreement 2013 met de daarin afgesproken activiteiten en doelen.
 2. Voorstellen en kennismaken met nieuwe voorzitter NGZN, Bauke Versteeg
 3. Afscheid oud-voorzitter NGZN Paul Sneep
 4. Overleg over opzet toekomstige Masakhane-reizen en bouwprojecten
 5. Overleg met ds. Tjeerd Baron over zijn werkzaamheden en komende pensionering
 6. Overleg met Reformed Sending Scheepersnek

Op 9 en 17 februari vond overleg plaats met de MC over algemene zaken. Op 11 en 13 februari vond overleg plaats over de voortgang van de financiële verzelfstandiging.

Zaterdag 14 februari vond overleg plaats met de Zendingscommissie Scheepersnek. Deze zendingscommissie bestaat uit afgevaardigden van de Gereformeerde kerken van Vryheid en Newcastle. Deze kerken ondersteunen het werk van de kerkenraad van eKwandeni, op de preekplaatsen Scheepersnek, Dudubesini en Bekuzulu.

leden delegatie NGZN en MC foto TjB

De leden van de delegatie NGZN en van de MC.

Foto ds. Tjeerd Baron

Naast deze soms lange vergadersessies heeft de delegatie bezoeken gebracht aan doordeweekse bijeenkomsten in de gemeenten zoals een umthandazo (gebedsbijeenkomst) en een jeugdbijeenkomst.  Met Marga Baron werden op dinsdag 10 februari projecten van SiSA bezocht.

Voor nu even een kort bericht later volgen uitgebreide verslagen.

Actie “heilige koe” en  “Revival”

Op vrijdagmiddag 13 februari maakte de delegatie een jeugdbijeenkomst mee in het kerkje van Mbewunye. De bijeenkomst toonde de delegatie hoe ouderling Alec Khumalo en dominee Patrick Motloung werkzaam zijn als zij bijeenkomsten organiseren met een tent op plaatsen waar geen kerkgebouw is. Er is veel zang waarbij gebruik gemaakt wordt van een keyboard en versterkers.

Broeder Khumalo vertelde hoe hij ertoe gekomen was tentsamenkomsten te organiseren. Hij en ds. Motloung waren in mei 2014 in Nederland en werden toen getroffen door de grote gemeenten in Nederland. Op weg terug naar Zuid-Afrika, in het vliegtuig, hebben zij met elkaar hun verlangen gedeeld om thuis actiever aan het werk te gaan met de verspreiding van het evangelie. Dit werd de basis voor de jeugdcommissie van de RCN, de RCYCM die de evangelisatieacties “Revival” organiseert en de tentbijeenkomsten van broeder Khumalo, bekend van de actie “heilige koe”.

broeders Khumalo en Motloung

Ouderling Alec Khumalo en ds. Patrick Motloung Foto Judith Speijer

Dankpunten:

 • Goede besprekingen met de kerken in het Nqutu-district
 • Fijne opbouwende ontmoetingen met gemeenteleden.
 • Veilige reis

Gebedspunten:

 • Uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in de Agreement
 • Uitwerking van het verslag aan de lidkerken

Met vriendelijke groet

het bestuur van de NGZN.