Verslag dovendienst+ van 15 maart.

16-03-2015

Afgelopen zondag 15 maart was er een speciale dienst in onze kerk. Deze dienst werd georganiseerd door de Interkerkelijke Commissie voor Dovenpastoraat, regio Gorinchem-Dordrecht.

In deze dienst werd het gesproken woord in gebarentaal omgezet door een doventolk en door een speciale schrijftolk werd alles getypt en kon men alles meelezen op een scherm.

De predikant , ds. Jan Kievit speciale predikant voor het dovenpastoraat, gebruikte zijn stem en ook ondersteunende gebaren. De dove mensen konden kiezen naar wie ze keken.

IMG_7639

Een aantal doven hadden ook een taak in deze dienst, o.a. het lezen van de wet en de schriflezing. Omdat de stem van een doof iemand soms moeilijk te volgen is voor een horende, werd de tekst ook op een groot scherm geprojecteerd, zodat de mensen konden meelezen.  Er was een samengesteld gebarenkoor die twee liederen met gebaren begeleidde.

IMG_7625
IMG_7636

Uiteraard was er ook aandacht voor de kinderen. Er werd een kinderlied gezongen: “diep, diep, diep als de zee” en de kinderen hadden dit ook ingestudeerd met gebaren. Prachtig om te zien. Ook werd een lied opgezegd zodat de horenden kunnen ervaren hoe de doven een lied “zingen”.

IMG_7644

IMG_7640

Al met al een dienst waarbij de horenden konden proeven van de dovencultuur. Na de dienst was er koffie drinken en zijn veel doven en horenden met elkaar in gesprek gegaan over de dienst.  Aan iedere tafel was een “vrijwilliger tolk” aanwezig, zodat de taal geen barriérre was. Hier werd veel gebruik van gemaakt en we hoorden veel positieve reacties. We hopen dat we zo een stukje bij elkaar zijn gekomen en meer begrip hebben voor elkaar. Dit was ook het thema van de dienst, namelijk: “Afwijzing!  Aandacht!”.

IMG_7645

IMG_7649

Meer informatie over het dovenpastoraat.