NGZN nieuwsbrief nr. 73, april 2015

08-04-2015

NGZN-nieuws nr. 73

In de komende NGZN-berichten wil het bestuur van de NGZN u meer vertellen over haar bezoek aan het zendingsgebied in februari jl. en dan speciaal de contacten met gemeenteleden en activiteiten van de verschillende kerken en het werk van SiSA. (St. Sizanani Suid-Africa).

 

Bezoeken SiSA projecten met Marga Baron tijdens delegatie bezoek in februari

Eén dag van het delegatiebezoek werd besteed aan het bezoeken van SiSA projecten.

Marga Baron nam ons mee naar diverse projecten in de vier gemeenten van de Reformed Church of Nqutu (RCN). Naaiklassen, ABET (alfabetisering en reken)klassen, groentetuinen en een kippenproject werden bezocht.

 

eMdundubezini

Naaiklas: de naaiklas is in een kraal (huis met erf) van een gemeentelid. Er zijn acht vrouwen en de broeder, eigenaar van de kraal, les wordt gegeven door MaNkosi.

De vrouwen krijgen les in het opzetten van een eigen bedrijfje aan de hand van een voorbeeld, een stoel. De stoel heeft vier poten, één is het materiaal, twee de markt, drie de arbeid en vier de inzet. Wat komt er allemaal kijken om een eigen bedrijfje op te zetten. Hoe kom je aan het materiaal, is er een markt voor het product dat je wilt maken, wat moet je ervoor doen (planning), hoeveel inzet is nodig.

Daarbij leren de vrouwen een plan en budget te maken. Het is de bedoeling dat het geld dat verdient wordt op een bankrekening komt waarvan nieuwe materialen worden gekocht. Aan het einde van het jaar wordt de winst verdeeld over de deelnemers. In deze klas worden schooluniformen gemaakt voor de school in het dorp. Het voordeel voor de ouders is dat men de uniformen in het dorp zelf kan kopen en niet naar Vryheid hoeft te reizen. Wat hen een dag kost aan reistijd enz.

Groentetuin. Bij de kraal is een groentetuin van SiSA, deze wordt bewerkt door een aantal dames van de naaiklas. Er zijn problemen met de exploitatie van de tuin, er zijn geen mensen meer die de tuin bewerken. En er is een probleem met de watervoorziening van de tuin, deze komt uit een bron maar de toevoer naar de tuin is niet in orde. Marga vertelt dat dit besproken kan worden met meneer Ndjilo, medewerker van SiSA, verantwoordelijk voor de landbouw- en kippenprojecten. Het is een grote gezamenlijke tuin. Het blijkt dat vrouwen van de naaiklas ook helpen met de tuin, maar aan het naaien voorrang geven. Marga spreekt nog met hen over de tuin, en een paar vrouwen zeggen toe weer aan de slag te gaan. Verder zal Marga de situatie bespreken met meneer Ndjilo, hij zal contact opnemen met de eigenaar van de tuin en de vrouwen.

Home based care werk: een belangrijk onderdeel van het SiSA werk is het home based care werk. Vrijwilligers bezoeken en begeleiden zieken en hun families, zij vertellen hoe om te gaan met hun ziekte (Aids, TB), het medicijn gebruik en goede voeding. Het gebied is onderverdeeld in twee werkgebieden, in elk gebied is een coördinator werkzaam, zij begeleid de vrijwilligers. In eMdundubezini ontmoeten wij de coördinator voor het noordelijke gebied en een vrijwilligster. Zij informeren ons uitvoerig over hun werk.

 

Munywana

ABET en naaiklas: Hier bezoeken we een klas waar lees- en rekenlessen worden gegeven en wordt genaaid. Bij de naaiklas hoort ook een cursus ondernemen. De leidster is Eunice, een oudere zuster van eKwandeni die ook lessen verzorgd op Machancha. Ook hier worden schooluniformen genaaid maar ook jurken. Deze klas heeft het afgelopen jaar met een kledingstuk, een jurk, een prijs gewonnen. De prijs is een geldbedrag waarmee men weer materiaal kan voor het naaien van kleding.

 

Qwaqwabe

Kippenproject: Op weg naar Qwaqwabe ontmoeten we meneer Ndjilo in Nqutu. Hij heeft dertig eendagskuikens bij zich voor een groep vrouwen in Qwaqwabe die begonnen zijn met een kippenfarm. Zij hebben al vijftig eendagskuikens gekregen, deze zijn nu twintig dagen oud. In een ongebruikte rondavel in de kraal worden deze kippen gehouden. De eendagskuikens worden in een andere rondavel geplaatst, zodat er geen ziekten overgebracht kunnen worden. Meneer Ndjilo geeft de dames aanwijzingen en komt regelmatig langs om te kijken of er hulp nodig is en of alles goed gaat.

 

Nondweni

Abetklas: Hier bezoeken we weer een Abetklas, deze wordt gegeven in een klaslokaal van de lagere school, na schooltijd aan oudere vrouwen. Eén vertelt ons omstandig in het Engels hoe zij hiervan geniet en dankbaar is dat zij nu kan lezen.

 

Een leerzame dag, als delegatie zijn we dankbaar dat we kennis konden nemen van het werk van SiSA. Wat wordt er een werk verzet, en hoeveel klassen en groepen zijn er wel. In de afgelopen jaren hebben we het werk zien groeien, het heeft zo haar eigen plaats in de gemeenschap gekregen. Mensen krijgen zicht op werk en inkomsten, zo belangrijk voor dit gebied waar zoveel werkloosheid is. Het is onze hulp en ondersteuning meer dan waard.

 

Bid om wijsheid voor de leiding van SiSA om goed leiding te geven aan het vele werk dat wordt gedaan. En bid voor de vele werkers die les geven in de verschillende klassen.

Dank de Here dat er mensen zijn die dit werk willen doen en dat er mensen en kerken in Nederland zijn die doneren voor dit belangrijke werk.

 

Het bestuur van de NGZN