Nieuwe Masakhanereis

05-02-2016

De NGZN heeft na overleg met de kerken in het Nqutu-district en met Sizanani besloten een nieuwe Masakhane-reis te organiseren in het najaar van 2016.

In bijgaande folder staat de belangrijkste informatie voor dit moment. De hoofdlijnen zijn bekend, veel details zullen de komende maanden samen met de deelnemers worden ingevuld.

En om die laatste gaat het ons nu in dit schrijven. Hoewel er al van diverse kanten interesse is getoond en sommigen hun medewerking al toegezegd hebben, zijn we nog op zoek naar enthousiaste mensen tussen 20 en 80 jaar

  • die mee willen bouwen of andere werkzaamheden willen uitvoeren,
  • die het leuk vinden om hun kennis en vaardigheden over te dragen aan anderen,
  • die graag contact leggen met onze broeders en zusters ter plaatste en
  • die het mooie Zuid-Afrika wel eens van dichtbij willen bekijken.

Er is wel enige haast bij, want de reis staat gepland voor over 8 maanden.

De eerste informatiebijeenkomst staat gepland voor zondag 21 februari na afloop van de morgendienst in de NGK van Bunschoten (Westerkerk). Op een later tijdstip komen we bij u terug met aanvullende informatie en met het verzoek het project vanuit uw zendingscommissie c.q. gemeente te ondersteunen.

Download de flyer

Met vriendelijke groet,

Namens de voorbereidingscommissie Masakhane-5

Jan Heuveling (NGZN)

Frits Langeraar (Sizanani)

Paul en Pauline Sneep