Liturgie zondag 20 mei eerste Pinksterdag

16-05-2018

 

Thema:           Leven uit de Bron, je wordt er een mooi mens van!

 • Voorafgaand aan de dienst: Bouw Uw koninkrijk – opw. 769
 • Welkom en mededelingen 
 • Lied:  Met open armen (Welkom in Gods huis) – Schrijvers voor gerechtigheid
 • Stil gebed, votum en groet 
 • Lied:Op Sions berg sticht God zijn heil’ge stede – Psalm 87: 1,3,4
 • Wetslezing/leefregels 
 • Lied:  Bouw uw Koninkrijk – Opw. 769
 • Lied:  God maakt vrij – Opw. 720
 • Lied:  Prijs Adonai – Opw. 638
 • Gebed
 • Collecte / gebedsbriefjes
 • Kinderblok: Samen spreken over God n.a.v. Handelingen 2
 • Kinderlied:  Omdat de Heer verrezen is (Zegt het voort) – Hemelhoog 696
 • Bijbellezing:  Ezechiël 36:25-27; Hand. 2:1-4 en Galaten 5:22
 • Preek: Leven uit de Bron, je wordt er een mooi mens van!
 • Lied: Komt laat ons deze dag, met heilig vuur bezingen – Gezang 242: 2, 3 en 4
 • Dankgebed en voorbeden 
 • Kinderen komen terug
 • Lied:  Heer, ik hoor van rijke zegen – EVL 147:1,3,5 en 6
 • Zegen

Download de liederen