Liturgie zondag 17 juni

13-06-2018

Thema: Wordt de verbinding in geweld gesmoord?

 • Welkom en mededelingen 
 • Lied: Psalm 136: 1, 3, 4 – Loof den Heer, want Hij is goed
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Gez. 14: 2 en 3 – De Heer is mijn Herder!
 • Leefregels  uit Galaten 5: 13 – 18 en 22
 • Lied: U die mij geschapen hebt – Opw. 355
 • Lied: Licht van de wereld – Opw. 595
 • Gebed
 • Collecte / gebedsbriefjes
 • Kinderblok: Job tot de orde geroepen n.a.v. Job 40 – God is jouw Schepper 
 • Kinderlied: God kent jou vanaf het begin – OTH 497
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Bijbellezingen: Genesis 4: 1 – 16, 25 – 26
 • Preek: Wordt de verbinding in geweld gesmoord?
 • Lied: Gez. 330: 1 en 2 – Heb dank, o God van alle leven
 • Voorbereiding / Avondmaalsformulier met gebed 
 • Lied: Heer u bent El Elohim – Opw. 333
 • Viering Avondmaal
 • Lied na de tafels: Gezang 358: 1 en 2
 • Gebed: Afsluiting tafels en dankgebed en voorbeden/gebedsbriefjes
 • Kinderen komen terug
 • Lied: Vrede zij U – Opw. 58
 • Zegen

Download de liederen