Liturgie zondag 12 augustus 2018   

08-08-2018

Voorafgaand aan de  dienst:

Lied: U roept ons samen als kerk van de Heer – Sela/ OTH  363

 • Welkom en mededelingen
 • Lied:  Onze hulp en onze verwachting  Sela/ OTH  209
 • Stil gebed, votum en groet 
 • Lied:  Ontwaak, o mens, de  dag breekt aan. –  LvdK 380 vers 1,3,6 en 7
 • Wetslezing/leefregels 
 • Lied:  God wijst mij een weg  – Opwekking 429/EvL 224
 • Lied:  Meer dan rijkdom – Opwekking 544
 • Gebed
 • Collecte / gebedsbriefjes
 • Kinderblok: Gods wapens voor ons Efez. 6: 10-20   Thema: beschermende kleding
 • Kinderlied:  Dit is mijn hand en dat is mijn voet  – OTH uitg. 2017 lied 489/ EvL 428
 • Bijbellezing:  Lucas 24: 13-45 en 1 Cor. 14: 26-33
 • Preek
 • Lied: Wij moeten Gode zingen, Halleluja – LvdK 301: 1 , 2 en 5
 • Dankgebed en voorbeden 
 • Kinderen komen terug
 • Lied:  Nooit kan ’t geloof te veel verwachten LvdK 291
 • Zegen

Download de liederen