Liturgie 16 september 2018

12-09-2018

Thema:           Mensen vangen

 • Welkom en mededelingen 
 • Lied: Psalm 99 : 1, 2, 6, 8 – God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij
 • Stil gebed, votum en groet 
 • Lied: Gezang 463: 1, 2, 4, 5 – O Heer, die onze Vader zijt
 • Wetslezing/leefregels 
 • Lied: Ik wil jou van harte dienen (Opw. 378/EvL 213)
 • Lied: Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan (Opw. 249/EvL 212)
 • Gebed
 • Collecte / gebedsbriefjes
 • Kinderblok:  Feest tot de ondergang – Daniël 5
 • Kinderlied: Heer, U kent mij als geen ander – Marcel Zimmer
 • Bijbellezing: Lucas 5: 1 – 11
 • Preek: Mensen vangen
 • Lied: Gezang 47 : 1, 2, 3 – Jezus die langs het water liep
 • Dankgebed en voorbeden 
 • Kinderen komen terug
 • Lied: Ik geloof in God de Vader – Credo (EvL 274a)
 • Zegen  
 • Amenlied: Gezang 356: 3 – Amen, amen, amen!

Download de liederen