De sing-in was weer geweldig. Dank aan Hem!

20-12-2018

Wij hebben afgelopen zondag, 16 december, weer mogen genieten van een fijne Sing-in. Het thema was: “van donker naar Licht”.

Wij mogen weten, dat wij in deze donkere dagen er niet alleen voor staan. Jezus is Het Licht, de Morgenster die alles al heeft overwonnen. Hij wil onze harten verwarmen met dat Licht en dat mogen wij ook weer doorgeven aan de mensen om ons heen.

Daar mochten we deze avond bij stil staan en vol overtuiging van zingen.

We zijn dankbaar dat zoveel mensen die avond zijn gekomen en dat we met elkaar Zijn naam groot mochten maken. Ieder deed dat op zijn eigen manier: staan, zitten, handen opheffen. Je kan zijn wie je bent want voor Hem zijn we allemaal gelijk.

Hieronder de liederen nog even op een rijtje die we met elkaar hebben gezongen:

 • Ik kniel neer en beleid (psalm 95:6,7)   (Opw. 549)
 • Uit de diepten roep ik tot U   (Psalmen voor nu 130)
 • How long, o Lord  ( Brian Doerksen)
 • O kom, o kom, Immanuël   (Op Toonhoogte 82: 1, 4, 5) Sela
 • Ik zie uit naar de Heer (Opw. 780)   Sela
 • Open the eyes of my heart  (Michael W. Smith)
 • God keert alles om   (Sela)
 • Ik wandel in het licht met Jezus  (Opw. 214)
 • God van het licht (psalm 104:1,2)  (Opw. 678)
 • God van licht    (Opw. 807)
 • Jezus leeft in eeuwigheid  (Opw. 71)
 • Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen   (Opw. 334)

De volgende sing-in staat gepland voor 17 maart 2019. Noteer alvast in de nieuwe agenda!