Liturgie zondag 9 december 2e advent Viering Heilig Avondmaal 

06-12-2018
 • Welkom en mededelingen 
 • Aansteken adventskaarsen
 • Lied: Jubel het uit – Opw. 525
 • Stil gebed, votum en groet 
 • Lied: Psalm 25: 6 en 7: Wie heeft lust de Heer te vrezen
 • Wetslezing/leefregels 
 • Lied: Licht in de nacht – Opw. 527
 • Lied: Heerser over alle dingen – Opw. 672
 • Gebed 
 • Collecte / gebedsbriefjes
 • Kinderblok thema: 2de lichtdrager: Maria
 • Kinderlied: Het wordt anders, het wordt lichter
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Bijbellezing: Exodus 12: 1-20
 • Preek: Ons Paaslam is geslacht (1 Kor 5: 6b-8)
 • Lied: Gezang 182: 6 Dank zij U o Heer des levens
 • Inleiding Avondmaal  
 • Lied: EvL 289: Ik geloof in God de Vader (melodie: wat de toekomst brenge moge)
 • Viering Avondmaal
 • Lied bij de tafels: Gezang 365: De zonden zijn vergeven!
 • Gebed: Afsluiting tafels en dankgebed en voorbeden/gebedsbriefjes
 • Kinderen komen terug
 • Lied:  Maak ons tot een stralend licht – Opw 346
 • Zegen

 Download de liederen