Liturgie zondag 17 februari gecombineerde dovendienst

13-02-2019

Thema:           Waarom nou Jezus ??

 • Welkom en mededelingen 
 • Lied: Wees stil voor het aangezicht van GodOpw. 464
 • Stil gebed, votum en groet 
 • Lied: Ps. 119 : 13 en 22Geef mij een hart dat U met vreugde groet OPZEGGEN
 • Wetslezing/leefregels
 • Lied: Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veiligOpw. 727
 • Lied: Al mijn zonden, al mijn zorgen – Opw. 642
 • Gebed
 • Collecte / gebedsbriefjes
 • Kinderblok: Ester gaat naar de koning
 • Kinderlied: Wees niet bang
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Bijbellezingen:  Marcus 1 : 16 – 20
 • Preek
 • Lied: Lied 47 : 1 en 3 – Jezus die langs het water liep
 • Dankgebed en voorbeden 
 • Kinderen komen terug
 • Lied:  Gezang 409 1 : 2 – Laat ons de Heer lofzingen
 • Zegen
 • Lied: Gezang 456 : 3 – Amen, amen, amen

Download de liederen