Actiecomite corona

Actiecomite corona

Commissie:

In verband met de huidige omstandigheden omtrent de verspreiding van het coronavirus is een commissie samengesteld in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

De samenstelling en namen van de commissieleden zijn aan de kerkleden bekend gemaakt in een bericht via de mail. Vanuit de commissie is er nauw contact met de RIVM en Veiligheidsregio.

Besluit:

De commissie is donderdagavond, 12 maart, voor de eerste keer bijeen geweest en hebben het volgende besluit genomen:

Op dwingend advies van het RIVM en ook de landelijke instanties van meerdere kerkgenootschappen, is besloten de kerkdiensten t/m 31 maart te annuleren.

 Wij zijn van mening dat we de richtlijnen van de overheid moeten volgen. Voorafgaande aan het overleg is er contact geweest met de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt (GKV) en de PKN in Leerdam.

Alle verdere nieuwe informatie komt in het nieuwsblog op onze website. Iedere donderdagavond heeft de genoemde commissie contact om de stand van zaken te bespreken en dagelijks worden de ontwikkelingen van RIVM en Veiligheidsregio met de daaraan verbonden adviezen gevolgd.