Collecte tijdens corona

Collecte tijdens corona

Collecte tijdens de diensten in Coronatijd:

zoals jullie allemaal wel gemerkt hebben konden we de afgelopen zondagen geen collecte houden. Het geven aan de collecte, de offerande, is wél een belangrijk onderdeel van de dienst. Niet zozeer vanwege de inkomsten, maar omdat je hiermee je dank kunt laten zien. Je kunt anderen hiermee helpen, en geven is een dankoffer brengen, een belangrijk onderdeel van onze dienst aan de Heer onze God.

We hebben gezocht naar een manier waarop we tijdens de dienst ons dankoffer kunnen brengen. We zijn hier nog niet over uitgedacht, maar voor komende zondag(en) zijn er 3 manieren om tijdens de dienst te geven.

  1. De makkelijkste manier: pak een potje of blikje en stop daar elke dienst je gift in. Kinderen kunnen ook zelf een eigen spaarpotje knutselen! Wanneer we voor de eerste keer weer een gewone dienst hebben verdelen we dit over de verschillende collectedoelen.
  2. Maak uw gift over via uw bank-app of internet bankieren. U kunt uw collectegeld overmaken naar NL 61 RABO 0358466822 t.n.v. NGK Leerdam, onder vermelding van een collectedoel en de datum, dan kunnen we het administratief goed verwerken.
  3. De laatste manier sluit aan bij de manier waarop sommigen van ons al hun VVB kenbaar maken, op het inloggedeelte van de site van de kerk. Daar kun je nu ook, net als de collectemunten, ook collectetegoed kopen. Dit tegoed kun je verdelen over de collectes die er gehouden worden.