Info-blog Corona

Info-blog Corona

11e extra nieuwsbericht, ,  vanwege de coronacrisis

“Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat ; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.”

2 Korintiërs 4 de verzen 7, 9 en 10

Wat een prachtige belofte, niet gemakkelijk, wel mogelijk door Hem die ons kracht geeft

– – – – – – – – –

Koffie na de dienst? Jazeker!
De koffie of thee zul je zelf moeten zetten, maar we kunnen elkaar zondag wel ontmoeten na de dienst. Als je een telefoon / tablet of computer hebt met internet kun je mee ‘koffie drinken’. Inlog staat op de homepage.

Aanvragen van liederen voorafgaande aan de dienst:
verzoeknummers om voor de dienst af te spelen kunnen doorgeven worden aan de scriba. Dat kunnen ook kinderliedjes zijn, Opwekking, etc.


Hieronder weer een overzicht van ontwikkelingen en aanpassingen:

 1. Niet eerder dan 1 juli zullen er weer fysieke kerkdiensten plaatsvinden, maar hoe dat weten we nu nog niet. Er wordt gewerkt aan een protocol. Meer hierover volgt.
 2. tot 1 juli geen kerkdiensten in ons kerkgebouw
 3. Iedere zondagmorgen vanaf 10.00 uur uitzending. Naast kerkomroep, ook met livebeeld via ons  Youtube kanaal. 
 4. Collecte tijdens de diensten in Coronatijd:
  zoals jullie allemaal wel gemerkt hebben konden we de afgelopen zondagen geen collecte houden. Het geven aan de collecte, de offerande, is wél een belangrijk onderdeel van de dienst. We hebben 3 opties: Lees meer>>
 5. Iedere woensdagavond gebedsmoment:
   vanaf 19.30 uur gebedsmoment. Gebedspunten kunnen worden ingeleverd op het mailadres:  gebedspunten@ngk-leerdam.nl of via sms of whatsapp op tel. nr. 06-16851131. Lees meer>>
 6. Voedselbankactie – inleveren materiaal via achteringang tuin bij Leen, Hofmanstraat 2 Leerdam. Onze kerkleden hebben hierover een mail gekregen
 7. Wijk-coördinatoren houden contact met wijkleden. De wijkteams die pastorale bezoeken brengen hebben regelmatig telefonisch contact met de mensen in de wijk.
 8. Voor activiteiten of ideeën is er een coördinator. Dat betreft Angela Blom.
  Angela geeft daarover informatie:  Het is bijzonder om te zien dat er allerlei mooie acties worden opgetuigd om elkaar te helpen en bij elkaar betrokken te blijven. Ook komen er uit de gemeente allerlei aanbiedingen voor hulp. Om dit te stroomlijnen is er een coördinator aangesteld om te zorgen dat acties elkaar niet doorkruisen en hulp effectief terecht komt op het juiste moment. Daarbij zorgt de hulpcoördinator ook dat de acties onder de aandacht gebracht worden. Daarnaast spelen de wijkteams een belangrijke rol bij individuele hulpvragen, omdat zij het dichtste bij staan. Lees meer >>

Voor de kinderen:

 • Op de website worden weer kleurplaten geplaatst en dit keer ook materiaal van Bible Basics, de methode die we gebruiken in de kinderdienst. Het is handig en belangrijk dit een dag van te voren te bekijken en voor te bereiden. Als je dit pas opent tijdens de dienst volg je niets meer van de dienst.

 

Creatief gemeente zijn in tijden van corona: met elkaar kunnen we nadenken in hoeveree het mogelijk is elkaar meer te ontmoeten in deze tijd. Zo zou je:

 • Samen kunnen koffiedrinken in een kleine groep, nodig één of twee personen uit, zet alvast alles op tafel zodat je niet teveel om elkaar heem hoeft te lopen.
 • Ga in een kleine groep wandelen, buiten kan je beter afstand bewaren. En stel elkaar een vraag, loop een tijdje op met iemand om die vraag te bespreken, en wissel dan van looppartner.
 • Bijbelkringen kunnen via internet georganiseerd worden, misschien gebeurd het al, maar weten anderen het niet, wissel ideeën uit.
 • De jeugd is al bezig via internet, laat eens weten wat jullie doen, dan hebben kunnen de ouderen er misschien ook wat mee

Aandacht blijven geven aan elkaar via telefoon en kaartjes