Preekregister

De preken van de diensten in onze kerk zijn beschikbaar. Via de website www.kerkomroep.nl kunt u naar de live uitzendingen luisteren en ook preken terugluisteren. De laatste 16 preken zijn direct te beluisteren of te downloaden.

Voor een digitale opname van de gehele dienst moet even contact worden gezocht met de koster Dik van Gent. Zijn gegevens staan bij de rubriek CONTACT.

Reageren op de preek kan altijd via de redactie of rechtstreeks de scriba.