Beleidsnotitie over de eredienst

Nadat in 2009 en het voorjaar van 2010 verschillende keren op gemeentevergaderingen is gesproken over de opzet van de eredienst, heeft de kerkenraad de gespreksnotitie omgezet in een beleidsnotitie.
de notitie is de komende jaren het uitgangspunt bij de gesprekken over de invulling van de eredienst.

Regelmatig zal dit onderwerp op de kerkenraad besproken worden. Zo nodig zal na overleg met de gemeente de beleidsnotitie worden aangepast.

Download hier de beleidsnotitie over de eredienst.