Kerkelijk bureau

U kunt uw post voor de kerkenraad of de gemeente sturen naar het kerkelijk bureau. De ontvangen post wordt dan door de notulist(e) van de kerkenraad (in overleg met de secretaris) doorgegeven aan de kerkenraad, de diaconie of de commissie van beheer
U kunt ook uw vragen of mededelingen aan de kerkenraad opsturen naar het kerkelijk bureau. U ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging. De ingekomen post wordt op de eerstvolgende moderamen vergadering besproken. Alle leden van de kerkenraad worden over de ingekomen post geïnformeerd. Zo nodig worden ingekomen stukken op de kerkenraadsvergadering besproken. De secretaris of de notulist(e) van de kerkenraad zorgt zo nodig voor de beantwoording van de ingekomen post.

Ook uw vragen over het lidmaatschap van de gemeente kunt u via het kerkelijk bureau aan de kerkenraad richten.
Het inleveren van of opvragen van attestaties kunt u ook bij het kerkelijk bureau doen.
Als u wilt weten wat attestatie is kunt deze link gebruiken.
U kunt het kerkelijk bureau bereiken via post (Hoogstraat 80, 4141BD Leerdam) of per email
(kerkelijkbureau@ngk-leerdam.nl). U kunt desnoods ook telefonisch contact opnemen met de scriba of met de notulist(e) van de kerkenraad