Jaarthema welkom thuis

Jaarthema welkom thuis

Jaarthema Welkom Thuis

Het nieuwe jaarthema is “welkom thuis”

In het nieuwe seizoen zullen er naar verwachting weer meer mogelijkheden zijn om als broers en zussen samen te komen.
We zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten.
De kerk is een plek waar we onze zorgen, problemen, vreugde en verdriet met elkaar kunnen delen (Handelingen 2:46).
De kerk is ook een plek waar we God kunnen ontmoeten.
Het is een plek waar we mogen leren om  de liefde van de Vader te ontvangen.
Hij heet ons welkom aan Zijn Vaderhart.
Om dit te onderstrepen is er voor het seizoen 21/22  gekozen voor het thema “Welkom Thuis”.

 

Thuis bij God de Vader, Jezus en de Heilige Geest

Het thema “Welkom thuis” willen we dit jaar verder uitwerken in drie onderdelen. We lichten ze hieronder kort toe

 • Thuis bij de Vader: In de gelijkenis van de Verloren Zoon (Lucas 15:11-32) laat Jezus het Vaderhart van God zien.
  De Vader in deze gelijkenis heeft zoveel liefde dat zowel de oudste als de jongste welkom zijn in zijn huis.
  Dit beeld van God de Vader laat ons de liefde van de Vader voor ons zien.
 • Thuis bij de Zoon: In Johannes 14: 2 en 3 zegt Jezus dat hij naar huis van de Vader gaat
  om plaats voor ons te maken. Daarna komt hij terug om ons mee nemen.
  Ook bij Jezus zijn meer dan welkom.
 • Thuis bij de Geest: In 1 Kor 6:19 wordt ons lichaam een tempel van de Heilige Geest genoemd.
  Hij is thuis bij ons.

 

Wat kun je verwachten

We willen in het seizoen 21/22 diverse activiteiten organiseren om invulling te geven
aan het jaar thema “Welkom Thuis”.
Het programma is nog niet volledig uitgekristalliseerd, maar je kunt denken aan een thema avond op en doordeweekse dag,
een preekbesprekingen na de zondagse eredienst en een groepswandeling in de natuur.
Als er ideeën zijn horen we dat graag.