Paasproject 2019

Paasproject 2019

Paasproject 2019: God kiest, God redt… kies jij ook?

De periode voor Pasen wordt dit project wekelijks besproken met de kinderen die naar de kindernevendienst gaan. Hieronder de informatie en de teksten van de zondagen.

—————————————–

Inleiding

Wij danken ons leven aan God. Hij heeft ons geschapen op de aarde om Hem door alles dat we denken en zeggen en doen Hem de eer te geven. Daarbij staat Hij ons altijd terzijde. (zie Romeinen 11:36) Zo zijn we in liefde met God en met elkaar verbonden.
In dit Paasproject horen we hoe God reageert als de mens zich heel anders opstelt tegenover God, als hij zich weinig van Hem aantrekt en zijn eigen wegen gaat. God kiest ervoor de schepping niet op te geven en ten onder te laten gaan. God kiest ervoor redding te brengen. Daarin is zijn eigen Zoon, Jezus Christus, de centrale persoon. Jezus heeft de opdracht om als mens op aarde de juiste keuze te maken: het in alles gehoorzaam volgen van de stem van zijn Vader. Jezus kan dat ook, omdat Hij meer is dan een mens en de liefde en kracht van God zelf heeft.
Zijn keuze in onze plaats brengt ons redding en nieuw leven. Wij mogen onze zonden bij Jezus brengen. Hij neemt ze van onze schouders en draagt ze naar het kruis. En op Pasen blijkt dan dat de Boze en al het verkeerde overwonnen is. Jezus ontvangt nieuw leven, Hij mag opstaan uit het graf. En Jezus laat ons delen in deze beloning. Wij faalden en schoten vaak hopeloos tekort en toch mogen we samen met Hem Gods kinderen zijn. Goede Vrijdag en Pasen vragen ons: God kiest, God redt… kies jij nu ook om bevrijd van het verleden Jezus te volgen? Om steeds aan het doel te willen beantwoorden dat God aan het leven van een mens heeft gesteld?

3 maart: Lucas 15:11-32
Projectthema: God wacht met open armen
De jongste zoon in de gelijkenis wilde niet langer bij zijn vader zijn. Hij dacht ver bij hem vandaan een beter leven te hebben. Met de erfenis vertrekt hij. Het wordt een mislukking. Zijn vader heeft zijn zoon niet tegengehouden, maar wacht hem met open armen op als hij berooid en verdrietig terugkomt. Geen verwijten, maar dankbaarheid. Het is weer goed, reden voor een feest. Zijn oudere broer wil een hardere opstelling, geen tweede kans. Ook al blijft hij thuis, hij neemt wel afstand van zijn vader. Ook naar hem gaat de vader en vraagt hem terug te komen. Zo is God, zegt Jezus. Hij wacht mensen die tegen Hem in gaan, op. Hij kiest ervoor van hen te blijven houden. Steeds weer.
God wil jou niet kwijt, ook al doe je Hem pijn door wat je zegt en doet. Hij kiest ervoor jou terug te halen en jou een nieuwe kans te geven.

10 maart: Lucas 18:18-24
Projectthema: Wil je Jezus volgen?
Leven dichtbij God, hoe doe je dat? Deze vraag stelt een belangrijke, rijke man aan Jezus. God wil dat je zijn geboden gehoorzaamt, luidt het antwoord. De man denkt dat hij dat al doet. Hij steelt niet, is niet haatdragend, maar juist eerlijk en trouw. Om te testen om God echt op de eerste plaats komt in zijn leven, geeft Jezus de man opdracht alles te verkopen, de opbrengst aan de armen te geven en Hem te volgen om zijn leerling te worden. Dan blijkt dat hij dat niet wil en kan. Naast God zijn er nog zoveel mooie dingen die hij niet wil missen. Hij volgt Jezus niet.
God kiest voor ons, maar kiezen wij ook helemaal voor God en Jezus, zijn Zoon? Als we eerlijk zijn: nee. Dat lukt ons niet, dat willen we niet. Jezus betekent misschien veel voor ons, maar niet alles. Alleen Hem liefhebben en Jezus volgen, dat vinden we teveel gevraagd. Dat is nu zonde. En daarvan komt Jezus ons verlossen. Hij deelt Gods liefde uit aan ons en zegt: dat is het kostbaarste dat je kunt bezitten.

17 maart: Lucas 22:39-53
Projectthema: Jezus kiest voor Gods plan
Jezus heeft het moeilijk als Hij bidt in Getsemane. Hij moet de wereld redden en dat zal pijn en moeite kosten. Jezus wenst dat Hij niet hoeft te lijden en te sterven. Al biddend ontdekt Jezus, dat gehoorzaam doen wat God vraagt de enig juiste keuze is. Als discipel Judas Hem verraadt met een kus en laat Jezus dat gebeuren. Als zijn leerlingen Hem met zwaarden willen verdedigen, verbiedt Jezus het. Hij laat zich gevangen nemen. Zoals God zijn liefde en recht wil laten zien, zo moet het. Ook al komt Hij daardoor aan het kruis en in het graf.
Wij lezen in de Bijbel hoe Jezus kiest. God de Vader is alles voor Hem, Hem heeft Hij lief. Een beter voorbeeld van geloven kunnen wij niet krijgen.

24 maart: Lucas 22:54-62
Projectthema: Petrus durft niet te kiezen
Petrus ziet hoe Jezus zich gevangen laat nemen. Hij volgt Jezus op een afstand. Dat is best dapper; hij laat zien dat hij veel om Jezus geeft, zoals hij ook steeds heeft gezegd. Maar in het huis van de hogepriester, als het hem moeilijk wordt gemaakt, houdt hij dat niet vol. Dan slaat de angst toe, dan vreest hij voor zijn leven, dan vertrouwt hij niet op Gods reddingsplan, maar zoekt hij zelf een uitweg. Omstanders zeggen: jij hoort bij Jezus, jij bent zijn vriend. En Petrus antwoordt: ik was in zijn buurt, dat is iets heel anders. Met Hem verbonden was ik niet. Zo neemt Petrus afstand van wat Hij van Jezus heeft geleerd. Zo keert hij God de rug toe, drie keer. Over deze zonde slaat de haan alarm!

31 maart: Lucas 23:1-25
Projectthema: Niet kiezen is ook kiezen
Pilatus ondervraagt Jezus en stelt vast dat Hij geen gevaar is voor de keizer en het Romeinse rijk: onschuldig.
Omdat de hogepriesters aandringen stuurt hij Jezus naar Herodes. Hij verhoort Jezus en laat Hem bespotten,
maar veroordeelt Hem niet. Pilatus spreekt daarna geen recht, maar hoopt dat de aanwezigen kiezen voor de
vrijlating van Jezus in plaats van Barabbas, een beruchte moordenaar. Nadat hij Jezus heeft laten geselen blijft
de menigte zijn dood eisen. Zelf kiest Pilatus daar niet voor, maar hij geeft Jezus aan hen over. Dat kiezen voor
zijn eigen gemak is ook een keuze, omdat het vervolg duidelijk is: Jezus wordt gedood.
God vraagt ons Jezus te volgen, voor Hem te kiezen. Doen we dat niet, dan komen we niet dichter bij God. Het
gevolg is dat we dan tegen Hem kiezen en doen wat onszelf het beste uitkomt. Gelukkig is Jezus anders. Hij kiest
voor ons, ook al geeft Hem dat op de korte termijn veel ellende. Want Hij blijft trouw aan het doel: Gods plan om
ons te redden moet hoe dan ook doorgaan.

7 april: Lucas 23:26-32
Projectthema: Gedwongen om te kiezen
Simon van Cyrene is niet van plan het kruis van Jezus achter Hem aan te dragen. Hij loopt gewoon Jeruzalem
binnen als soldaten hem daartoe dwingen. Simon kiest er niet voor Jezus te volgen, hij moet wel. Later blijkt dat
deze gebeurtenis diepe indruk op hem heeft gemaakt. Zijn vrouw en zoon werden bekende christenen in de
gemeente van Rome. Zij zorgt voor Paulus en Rufus werkt in de gemeente. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Uit
liefde volgen zij Jezus.
Soms zien mensen het nut niet van het volgen van Jezus, doen ze dat zelfs met tegenzin. Maar God kan maken
dat je juist daardoor ziet hoe groots Jezus is en hoeveel jij aan Gods liefde te danken hebt. Dan volgt jouw
antwoord en begrijp je dat Jezus jou heeft verlost en voor altijd dichtbij God brengt.

14 april: Lucas 23:33-53
Projectthema: Alleen Jezus kiest totaal
Jezus heeft ervoor gekozen om zijn Vader in de hemel te gehoorzamen. Hij is op aarde met het doel de mensen
te redden. God wacht op hen met veel liefde en trouw. Maar heeft het zin dat Jezus zijn leven daarvoor opoffert?
Zijn discipelen zijn gevlucht en zijn te bang om Hem te volgen. Pilatus en Herodes kiezen voor zichzelf. De
toeschouwers op Golgota spotten en geloven er niets van dat Jezus de Verlosser is. En een aantal vrouwen huilt
alleen. Nee, van mensen moet Jezus niets verwachten. Toch doet Jezus wat Hij moet doen, vol geloof, hoe erg
zijn lijden ook is.
God wacht met open armen op ons. Kijk maar naar Jezus. Maar niemand volgt Hem echt, niemand kiest voor
God alleen. Alle mensen zondigen. Alleen Jezus kiest totaal. En zo verandert Hij de wereld, ook voor ons. Dat lijkt
niet zo, als Jezus sterft en begraven wordt. Maar op Pasen kan iedereen Hem weer zien en in Hem geloven. Hij
heeft ons gered en nam al onze zonde over.

21 april: Lucas 24:1-10
Projectthema: Pasen: een nieuwe start
Jezus heeft gekozen, gehoorzaam tot de dood. Nu beloont zijn hemelse Vader Hem. Hij mag leven. Het is niet
afgelopen, het begint pas. Jezus mag regeren over hemel en aarde namens God. Het eerste teken daarvan is dat
een engel zijn graf opent en dat Jezus levend daaruit mag gaan. Pasen is voor Jezus een nieuwe start.
Daarna laat Jezus zich zien aan de vrouwen die op weg zijn om zijn lichaam te verzorgen. Kijk maar, Ik leef. En
Jezus legt uit dat Gods beloning ook alles verandert voor wie in Hem geloven, die proberen Hem te volgen. Zij
mogen ook leven voor altijd. Verlost mogen ze verder gaan. Ze mogen Thuis komen bij God, voor altijd zijn
kinderen zijn. Dankzij Jezus komt Gods bedoeling met de mensen uit: ze zijn door Hem geschapen, worden door
Hem verlost en mogen leven tot zijn eer. Wij krijgen wat Jezus verdiende.
God heeft gekozen, God heeft ons gered… Kies jij nu voor Hem?
ds. Dick Westerneng (hoofdredacteur Vertel Het Maar)