Kerstkaarten bezorgen

Kerstkaarten bezorgen

Beste gemeenteleden,

We willen uw aandacht vragen voor het volgende. Zoals u weet staat er een verbouwing van het kerkgebouw op de planning. Voor deze verbouwing is geld nodig. We willen geld inzamelen via een kerstkaartenactie.

Wat houdt de kerstkaartenactie in? De kerstkaarten die u normaal gesproken per post zou versturen worden nu rondgebracht door de jeugd van de kerk. Het gaat om de kerstkaarten die naar adressen in Leerdam en omgeving (Asperen, Heukelum, Schoonrewoerd, Leerbroek en Kedichem) worden verzonden. Het geld dat u zou uitgeven aan postzegels komt nu ten goede aan de verbouwing van de kerk. De prijs bedraagt €0,50 per te versturen kaart.

U kunt uw kerstkaarten inleveren in de inleverdoos die bij de ingang van de kerk staat (vanaf 1 december). Ook is het mogelijk om uw kerstkaarten af te geven op de volgende adressen:

Charlotte Bos: Palissade 48 te Leerdam
Marco Woudenberg: Tiendweg 110 te Leerdam

U kunt uw geld in een aparte gesloten envelop op dezelfde wijze inleveren. De uiterste inleverdatum is dinsdag 17 december.

Uw kerstkaarten worden tussen donderdag 19 en zaterdag 21 december rondgebracht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Charlotte Bos (06-36067646).

We hopen dat u de kerk steunt door veel kerstkaarten in te leveren. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Charlotte Bos
Marco Woudenberg
Wilfred Middelkoop