Kring over geloofsopvoeding

Kring over geloofsopvoeding

Geloven kan je niet alleen, opvoeden ook niet….

Komend seizoen willen we vanuit de NGK Leerdam een kring starten met ouders om in gesprek te gaan over de geloofsopvoeding van kinderen.

Als het gaat om de geloofsopvoeding aan onze kinderen is dat bij uitstek een thema waar je elkaar bij nodig hebt. Je kan dat eenvoudigweg niet alleen. Andere moeders en vaders maken dezelfde worstelingen door als jij. God geeft de één inzicht bij het ene vraagstuk in de opvoeding, terwijl de ander wijsheid heeft ontvangen om op een heel ander punt goed met een situatie om te gaan.

We willen met elkaar in gesprek gaan aan de hand van het boekje ‘Gods liefde doorgeven’ van Nieske Selles.

We starten in oktober op woensdagavond met de kring. In totaal gaat het om 5 avonden, verspreid over het jaar.

Iedereen kan zich opgeven ook niet leden van onze gemeente.

Heb je belangstelling, dan kun je je opgeven bij Lianne van Rijswijk via haar emailadres