Rooster schriftlezers

Rooster schriftlezers

Tijdens de dienst leest een gemeentelid een bepaalde tekst uit de bijbel voor.

Degene die aan de beurt is, staat op het rooster van de schriftlezing.