Rooster kerkautodienst

prive-chauffeurIedere zondag is er kerkautodienst voor de ochtend- en de avonddienst beschikbaar

Op dit moment wordt er geen gebruik van gemaakt.

Als u opgehaald wilt worden, neem dan even contact op met Bert Bos, wonend aan de Palissade.