Rooster schriftlezers

Rooster schriftlezers

Rooster schriftlezers

Tijdens de dienst leest een gemeentelid een bepaalde tekst uit de bijbel voor.

Degene die aan de beurt is, staat op het rooster van de schriftlezing.