Geschiedenis

Onze gemeente is ontstaan uit 2 groepen: die uit de Afscheiding en die uit de Doleantie. Op 30 juli 1835 stelde dominee H.P. Scholte de ambten in de afgescheiden gemeente van Leerdam c.a. in, waarmee een begin werd gemaakt van de geschiedenis van onze kerk. De kerk kreeg de naam “Christelijke Afgescheiden Gemeente”.In de eerste tijd kwam zij bijeen tijdens huisgodsdienstoefeningen.

De tweede uittreding uit de Nederlands Hervormde kerk kwam in 1889. De gemeente die door die Doleantie werd gevormd, heette “Nederduits Gereformeerde Gemeente”. Op 5 oktober 1898 werd het kerkgebouw, dat sindsdien in Leerdam bekend staat als “de Hoogstraat-Kerk”, in gebruik genomen.

Al snel kwam het weer tot samensprekingen tussen beide gemeenten die er toe leidden dat op 12 november 1901 het besluit viel dat beide zich zullen verenigen. Dit is één van de weinige voorbeelden die de kerkgeschiedenis kent van het stichten van eenheid.

Na de vrijmaking in 1944 uit de Gereformeerde Kerken, ontstond ook in Leerdam een Vrijgemaakte Kerk die in de jaren zestig met een nieuwe kerkscheuring te maken kreeg. In Leerdam schaarde het grootste deel van de gemeente zich achter de beide predikanten en werd buiten het verband van de kerken geplaatst.

De kerk heet tegenwoordig de Nederlands Gereformeerde Kerk te Leerdam.

Predikanten van onze gemeente van 1840 tot heden

1 G. Baay 10 mei 1840 juni 1845
2 J.F. Zeebuijth 11 mei 1849 16 februari 1868
3 P. Kapteyn 14 juni 1868 4 oktober 1870
4 P.J. Baay 11 februari 1872 18 november 1883
5 L.A. Smilde 5 december 1886 26 februari 1894
6 W. Raman 4 maart 1894 10 juli 1897
7 N.G. Kapteyn 3 februari 1895 4 augustus 1901
8 J.E. Reyenga 23 februari 1902 1 januari 1911
9 S.O. Los 25 juni 1911 10 oktober 1920
10 J. Tholen 1 mei 1921 21 april 1935
11 C.P. Boodt 8 maart 1936 8 maart 1942
12 G. Visee 4 oktober 1942 16 juni 1946
13 N. ‘t Hart 7 juli 1946 10 juli 1949
14 C. v.d. Waal 7 mei 1950 23 mei 1954
15 J. Kok 10 september 1950 13 maart 1955
16 K. Deddens 5 februari 1956 januari 1961
17 P. Veldstra 7 april 1957 30 september 1987
18 C.A. Versluis (miss) 14 januari 1960 18 januari 1967
19 O. Mooiweer 26 maart 1961 20 maart 1966
20 W. Vis 13 november 1966 9 september 1973
21 R. Keesenberg (miss) 10 januari 1968 6 juni 2004
22 G. v. Keulen 10 maart 1974 19 augustus 1979
23 P. Veldhuizen 25 oktober 1987 31 augustus 2008
24 F. Pomstra  (Miss) voorjaar 1995 1 november 1999
25 F. Krüger (miss) 6 juni 2004 28 augustus 2011
26 J. van `t Hof 1 september 2008 17 januari 2016