Wijk-Bijbel-Kringen

In de vier wijken is een wijkkring. De kringen komen circa eens in maand bij elkaar. Hieronder staat overzicht van de wijkkringen.

Wijk:                                    Contactpersoon:

Noord                                   Leen Jager
Zuid/Centrum                    Jan Willem Ploeg
Oost                                      Corine Stek
West                                      Leen Jager